بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش بیست و شش

 

لاية سازگا

 لاية سازگار بر لايه 3 (M3UA) MTP لايه اي است براي حمل پروتكل SS#7 كه طبعاً از سرويسهاي لايه 3.MTP استفاده كنند كه در اصل اين سرويسها SCCP و ISUP مي باشند. M3UA يك لايه بين SCTP و پروتكلهاي بخش كاربر SS#7 را شكل مي دهند.

در لاية سازگار با كاربر (SUA) SCCP براي انتقال هركدام از پروتكلهاي بخش كاربر SSCP (INAP، MAP، CAP و …) برروي SCTP استفاده مي شود.
كار گروه SIGTRAN يك پيشرفت بسيار بزرگ حساب مي شود و مشخصات پروتكلهايي كه آنها توليد مي كنند بسيار براي تشكيل شبكه هاي نسل آينده NGN توسط PSTN موجود (ثابت و همراه) مهم است. همانطور كه در شكل قبل ديديم، SCTP براي انتقال سيگنالينگ از گذرگاه سيگنالينگ تجزيه شده SG به سمت كنترل گذرگاه تعيين شده در MEGACO و MGCP و توليد كننده هاي Softswitch ديگر استفاده مي شود. همچنين مي تواند براي انتقال پيغامهاي INAP از يك SCP، IP توانا استفاده شود.
و كار برروي تعيين كردن يك سطري لايه هاي سازگار هماهنگ كه براي انتقال اطلاعات سيگنالينگ از سرويسهاي SCTP استفاده مي كردند. در حال پيشرفت است لايه هاي سازش همچنين سرويسهاي باارزشي مانند حمايت در مقابل نمايش ظاهري، فريب و انكار، كنترل جمع شدن و ديگر واسطه ها براي درخواستهاي بدون سيگنالينگ را تأمين مي كند.

Multi Protocol Label Switching
اين بخش راجع به (MPLS) صحبت خواهيم كرد كه همچنين يك وسيله براي بحث كردن روي بعضي از نكات برجسته در مورد قادر به استفاده كردن از MPLS براي كيفيت سرويسها در شبكه هاي IP مي باشد. ما در بحث هاي قبل در سوئيچينگ مداري متوجه اين موضوع شديم كه كيفيت صوت، توسط داشتن يك كانال واضح ارتباطي بين دو نقطه در شبكه و همچنين توسط همزمان كردن مسيرهاي صوتي در حاملهاي TDM، نگه داشته مي شوند. كه اين كار براي دياگرامي كه معمولاً رايج است براي نمايش نظريه مسيريابي label به نام دياگرام ماهي مي باشد. براي اينكه يك دياگرام شبيه ماهي باشد شكل زير اين دياگرام را نشان مي دهد.
 
MPLS Fish diagram
MPLS Fish diagram
 كه مسيرياب  يا router، C يك مسيرياب سوئيچ label مي باشد. انتقال ديتا از مسيريابي A به مقصد مسيرياب F مي شوند از طريق هر دو مسير از C به سمت F برود يعني از طريق مسيرياب D يا مسيرياب E. همچنين چيزي در مورد مسيرياب B غيردرست مي باشد. اگرچه مسيرياب C يك مسيرياب برچسبي است يعني مسيريابي مي تواند از مسيرياب A از طريق E و همچنين از مسيرياب B از طريق D انجام پذيرد.
اجتماع ترافيك در يك مسير خاص يكي از خصوصيات كليدي MPLS كه به موجب آن ترافيك اداره و منظم مي شود. كه اين كار توسط طراحي كردن المانها از header، IP (كه شامل آدرس منبع، آدرس مقصد، ترافيك نوعهاي مختلف) به سمت يك label يا برچسب خاص انجام مي شود.
خاصيت ديگر كه مي تواند به وجود آيد براي مثال يك تصميم مسيريابي براي طراحي برجسب هاي خاص به سمت رديفهاي خروجي خاص يا براي تعيين كردن تقدم برچسبهاي خاص و … مي باشد.
اگر مسيرياب سوئيچ label كه در حال كار كردن و همچنين در جستجوي يك منطقة حافظه اي كه بر مبناي يك label ساده مي باشد كه پورت خروجي را تعيين مي كند و ترافيك بايد از آنجا خارج شود.
شبكه ها سوئيچينگ مداري مي باشد، اما به هيچگونه براي سيستم هاي سوئيچينگ packet استفاده نمي شود. يعني در واقع هيچ ارتباطي بين نقاط انتهايي به وجود نمي آيد و مسيري كه يك شكل در يك مسيريابي قراردادي بدست مي آورد از يك بسته به بسته ديگر تغيير مي كند گذشته از اينكه آن timing يا به عبارتي همزماني توسط بافرها در router ممكن نخواهد بود و يك تأخير خواهد داشت. MPLS در واقع مشتركات زيادي با ATM دارد. MPLS  در واقع مشتركات زيادي با ATM دارد. MPLS يك تاريخچه نسبتاً جالبي دارد كه چقدر از سازنده ها دنبال اين بودند كه چگونه مي توان IP و ATM را با يكديگر تركيب و نزديك كرد. موارد زيادي هنگامي كه routerها يا مسيريابها را به يكديگر وصل كردند به وجود آمد. اصلي ترين آنها كه به وجود آمد نگهداري كردن از وضع لينك (ارتباط) و routing table ها (ميزهاي مسيريابي) هنگامي كه تعدادي از routerها در يك شكل شبكه به يكديگر متصل مي شوند، بوده اين نوع شكل هنگامي كه از جمعي از VCها از يك ابر ATM استفاده مي شود رايج است. البته اين شكل يك مشكلي را به وجود مي آورد فرض كنيد مسيريابها بايد اطلاعات خودشان را بايد به روز كنند يعني اطلاعات بايد جديد باشد مثلاً در يك mesh يا در يك شبكه router را بايد بشناسد يعني همة routerها به غير از خودش كه البته با كوچك كردن مش ها در شبكه router را بايد بشناسد يعني همة router غير از خودش كه البته با كوچك كردن مش ها در شبكه و همچنين استفاده از routerهاي واسطه براي فرستادن بسته ها به routerهاي ديگر كه به صورت مستقيم به يك نقطه مشخص ارتباط ندارند مي توان اين مشكل را حل كرد.
كه به طور وضوح اين موضوع بر انتقال label ها كه قبلاً توسط بعضي از مكانيسم كنترلي انجام مي شد دلالت دارد.
يك برچسب يا label يك ميدان با طول ثابت و بدون هيچ ساختمان خاصي كه آدرسهاي IP مقصد يا هر تركيب ديگري از ميدانهاي header، IP را كدگذاري نمي كند. آن فقط حاوي ارزش يك برچسب (label) مي باشد. در اصل يك مسيرياب سوئيچ label مي باشد كه فقط يك جدولي را كه توسط ارزش برچسب label كه از شكل ورودي استخراج شده فهرست كرده نگهداري كند. MPLS يك چند پروتكلي مي باشد براي اينكه برچسب بين header لاية Link و header لايه شبكه در پروتكلهاي لايه شبكه كار گذاشته شده است.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر