بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش سی ودو

 BBS منابع راديويي را كنترل مي كند. BSS شامل يك كنترل كننده ليستگاه اصلي (BSS و ايستگاههاي فرستنده و گيرنده اصلي (BTS) مي باشد كه فرستنده ها و گيرنده هاي واقعي هستند. يك BSC مي تواند BTS مختلفي را كنترل كند.

NSS بخش شبكه هسته اي شبكه GSM را نشان مي دهد. سازه كليدي در NSS مركز سوئيچ كننده متحرك (MSC) است. در اصل، MSC يك سوئيچ telephony است كه براي استفاده از ترمينالهاي متحرك چند پسوند دارد. در ارتباط با MSC كه يك پايگاه داده است و ثبات موقعيت ديده شده (ULR) ناميده مي شود، براي مشتركين بازديدكننده، داده مشترك را نگاه مي دارد. وقتي يك مشترك از شبكه اپراتور ديگري بازديد مي كند اين مورد گشت زدن ناميده مي شود.
هر اپراتور GSM يك پايگاه داده دارد كه ثبات موقعيت (HLR) home مانيده مي شود كه اطلاعات ضروري مشترك از قبيل اطلاعاتي در مورد ULR را كه يك مشترك اخيراً ضميمه كرده است را نگاه مي دارد.
 
شكل –3
شكل –3- سازه هاي اصلي شبكه GSM را نشان مي دهد. MSC معمولاً به بيشتر از يك BSC مي چسبد كه به نوبه خود به چندين BTS وصل مي شود. MSC مي تواند ارتباط ميان mobile هايي كه به آن وصل شده اند را مستقيماً تغيير دهد اما MSC مي تواند در شبكه mobile مشابه مكالمات تلفني را به ساير MSCها بفرستد و مكالمات تلفني به شبكه هاي بيروني را تغيير دهد. اين شبكه هاي بيروني مي توانند ساير شبكه هاي GSM يا شبكه هاي ثابت باشند. MSC كه به شبكه هاي ديگر وصل مي شود معمولاً (GMSC) gateway MSC ناميده مي شود.
URL و HLR در كنترل مشتركين در شبكه GSM نقش ضروري را بازي مي كنند. سه جنبه مهم متحرك درنظر گرفته مي شود: كنترل متحرك، handover و امنيت.
Hand over و كنترل متحرك:
كنترل متحرك به روشهايي اشاره مي كند كه در هنگام دريافت مكالمه تلفني، موقعيت ترمينال را مشخص مي كنند. از آنجاي كه ترمينالها در اطراف شبكه هاي سلولي يا حتي از يك شبكه ديگر حركت مي كنند، شبكه بايد در هنگام رسيدن مكالمه تلفني چندين روش براي تعيين و تغيير ترمينال داشته باشد.
براي حل اين مشكل، شبكه هاي GSM به جندين موقعيت تقسيم مي شوند. عمدتاً يك موقعيت، چندين cell راديويي را تحت پوشش قرار مي دهد. هر موقعيت يك شناسه منحصر به فرد دارد كه آن را در يك كانال خاص در همه سل هايي كه دارد، مي فرستد. هر mobile اين كانال را كنترل مي كند. وقتي اين مورد در شناسه مكان پخش (LAI تغييري را مشاهده مي كند، ترمينال مشترك مي داند كه اين مورد از cell راديويي موقعيت و ديگر عبور كرده است. در اين زمان، اين مورد از شبكه درخواست يك موقعيت update را مي كند.
دو روش وجود دارد كه طبق آن موقعيت، update مي شود.
1- اگر موقعيت جديد توسط URL و MSC مشابه، استفاده شود، سپس URL، حركت را ثبت مي كند
2- اگر موقعيت جديد توسط URL و MSC ديگري استفاده شود، پس اطلاعات مشترك متحرك از URL قديمي به URL جديد حركت مي كند. HLR هم update مي شود تا بتواند همه مكالمات تلفني ورودي را به MSC و ULR جديد بفرستد.
شكل 4 مورد دوم را نشان مي دهد. روش در زير ذكر شده است.
1- ترمينال متحرك در يك cell جديد حركت مي كند و توجه داشته باشيد كه شناسه موقعيت اين cell متفاوت است و نياز به update كردن موقعيت دارد.
2- URL اطلاعات مربوط به مشترك را از HLR مي خواهد.
3- HLR اطلاعات مشترك را به ULR و ثباتهايي مي فرستد كه حال به ULR جديد چسبيده اند.
4- HLR در مورد شبكه قديمي حركت اطلاع مي دهد و براي جا به جا كردن ركود براي اين مشترك، ULR قديمي را سفارش مي دهد.
اين امكان هم وجود دارد كه ترمينال متحرك در حال تبديل از يك cell به cell ديگر حركت مي كند. ترمينال متحرك به طور مداوم كيفيت سيگنالهاي راديويي را از طريق cell حاري و هم از طريق cellهاي rounding كنترل مي كند. به طور مشابه شبكه، سيگنالهاي راديويي را از طريق ترمينالهاي متحرك كنترل مي كند.
وقتي شبكه و ترمينال متحرك، كاهش كيفيت connect فعلي را مشاهده مي كنند شبكه در cell مجاور به دنبال يك كانال بهتر است. ترمينال متحرك بايد در زمان واقعي از كانال راديويي cell قديمي جدا شود و در cell جديد به كانال جديد بچسبد. اين روش تغيير cell زمان واقعي hand off يا hond over  ناميده مي شود. (واژه دوم، اصولاً در ايالت متحده آمريكا استفاده مي شود). اگر cell جديد در يك موقعيت متفاوت قرار گيرد handover دلالت بر update كردن موقعيت خواهد داشت.
امنيت:
موضوع ديگر در GSM امنيت است چون ارتباطات راديويي به فالگوش ايستادن حساس هستند. را تحت پوشش قرار مي دهد.
امنيت در GSM
اشتراك GSM در يك كار هوشمند كوچك كه مدول شناسايي مشترك (SIM) ناميده مي شود كه در ترمينال قرار دارد ذخيره مي شود. هر اشتراك شناسه منحصر به فردي دارد يعني مشخصات مشترك متحرك بين المللي (IMSI) IMSI شامل كد كشور، كد شبكه و مشخصات مشترك مي باشد.
اما IMSI عددي نيست كه يك فرد براي دسترسي به يك مشترك متحرك شماره گيري كند. شماره شماره گيري شده، شماره ISDN ايستگاه متحرك ناميده مي شود (MS-ISDN). MS-ISDN سوا از IMSI تعريف مي شود تا به يك مشترك اجازه دهد در هنگام تغيير اپراتور شماره خود را حفظ كند و بدون تغيير مشخصات مشترك داخلي شبكه، برنامه شماره گيري را تغيير دهد. HLR، نقشه برداري را از MS-ISDN گرفته تا ISMI ذخيره مي كند.
يك ترمينال متحرك تنها وقتي براي شبكه با IMSI رابطه برقرار مي كند كه روشن شود يا يك موقعيت را update كند. در اين مورد شبكه با استفاده از الگوريتم كليد رمز، SIM را در ترمينال متحرك تأييد مي كند. به عنوان بخشي از اين فرايند، شبكه بازديد شده هم با فرستادن شماره گشت زني ايستگاه متحرك (MSRN) به HLR يم موقعيت update را درخواست مي كند.
MSRN يك شناسه است كه متشكل از IMSI و LAI محلي مي باشد كه در آن ترمينال متحرك قرار گرفته است. پس MSRN مشخصات و موقعيت فعلي ترمينال متحرك را شامل مي شود. با هر موقعيت update، HLR، MSRN را ذخيره مي كند تا هميشه بداند كه ترمينال متحرك كجا قرار گرفته است.
پس از تأييد، URL يك شناسه موقتي را براي ترمينال متحرك تعيين مي كند كه از نظر مكان، شناسه ايستگاه متحرك موقتي (TMSI) بي نظير است. درحاليكه ترمينال متحرك همچنان connect است براي شناسايي به جاي IMSI از TMSI استفاده مي كند. مزيتها دو مورد هستند: شناسه موقتي بسيار كوتاهتر از IMSI است و مانع مكرر فرستادن IMSI به هوا مي شود كه باعث مي شود GSM بيشتر متمايل به خطاي امنيتي باشد.
ULR ارتباط اين TMSI و IMSI را ذخيره مي كند و همچنين شيارهاي موقعيت ترمينال متحرك را به شكل MSRN باشد را حفظ مي كند: شكل 5 در مورد جايي توضيح مي دهد كه شناسه هاي مختلف در شبكه GSM استفاده مي شوند. وقتي كه يك مكالمه تلفني انجام مي شود مبادله صداي ديجيتالي با استفاده از كليد رمز مشابه همانند زمان تأييد و اما با استفاده از يك الگوريتم متفاوت رمزدار مي شود.
از طريق اين بخش بايد مشخص شود كه سيگنال گذاري در شبكه هاي mobile بسيار پيچيده تر از شبكه هاي ثابت telephony است. شبكه هاي mobile نسبت به شبكه هاي ثابت به امنيت و شناسه بيشتري نياز دارند و همچنين به سيگنال گذاري وسيعي نياز دارند كه مستقيماً مربوط به مكالمه تلفني نيست.

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر