بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش سی وچهار

 حالا اجزاي يك NGN را شناختيم نكته اي كه باقي مي ماند اين است كه اين اجزا چگونه به يكديگر مرتبط مي شوند. شكل زير جواب اين سؤال است.

 
The next Generation Network architecture
The next Generation Network architecture
شكل بالا يك نما از اجزا و همچنين ارتباط آنها با يكديگر براي شكل دادن ساختمان فيزيكي شبكه مي باشد. تكنولوژيهايي مانند DWDM و NPLS زيربناي ابتدايي كه تمام نقاط را به يكديگر ارتباط مي دهد مي باشد. MPLS براي جدا كردن نوعهاي مختلف ديتا كه در زيربنا انتقال داده خواهد شد استفاده مي شود. ديتا مي تواند يكي از اين دو نوع باشد: جريانهاي media (صوت، ويدئو و ديگر شكلهاي ديتا) و ديتا كنترل (سيگنالينگ).
پائين ترين لايه، لايه انتقال media خواهد بود. در مورد يك شبكه Next-Generation، اين لايه مكالمات تلفني بسياري را حمل خواهد كرد كه در شكل بالا به عنوان لايه انتقال صوت نمايش داده شده است.
يك بخش كار اين لايه براي آراستن ترافيك (آمد و شد) ورودي از حلقه محلي باند پهن براي مثال از يك cable يا خطوط مشتريكن ديجيتال خواهد بود. ترافيك media از اين مشتركين برروي لايه media حمل مي شود و پيغامهاي سيگنالينگ آنها كه از سمت وسايل دسترسي هوشمند مي آيد به سمت لايه سيگنالينگ مي رود.
همانطور كه در شكل پيداست بالاي لاية media، لايه سيگنالينگ قرار داده خواهد داشت. كه تمام پيغامهاي كنترلي را به سمت گذرگاههاي media و كنترل كننده هايشان و همچنين از طرف آنها حمل مي كند و پيامهاي سيگنالينگ SS#7 را از سمت گذرگاههاي سيگنالينگ به طرف كنترل كننده هاي گذرگاه رسانه، softswitchها، پيغامهاي SIP بين مشتركان SIP و Proxy (نماينده)، redirect و سرورهاي درخواست SIP حمل مي كند.
بالاترين لايه درست جايي خواهد بود كه تمام سرورها ساكن مي شوند تا اجازه دهند ارتباط بين درخواستهاي پخش شده و بين سكوهاي سرويسهاي مختلف سرعت صورت گيرد. اين لايه همچنين تمام اطلاعات مربوط به سيستمهاي حمايت عملي و سيستم هاي حمايت تجاري براي نگهداري و پرداخت هزينه را حمل مي كند و نيز اين لايه شامل تمام راهنماها و database هايي كه تمام اطلاعات مربوط به مكان و تركيب مشتركان يا كاربرها و سويسها را ذخيره مي كند مي باشد. و اين لايه مي تواند نقاط كنترل سرويس (SCP) يك شبكه هوشمند سوئيچينگ مداري رسمي (IN) را نگهداري كند. SCP در اين مورد به عنوان يك واسطه IP كار خواهد كرد و بدون هيچ شكي با يك كنترل كنندة گذرگاه media يا softswitch به عنوان يك نقطه سوئيچ از طريق مسير تكامل انتقال كنترلي ارتباط خواهد داشت. كه اين در واقع همان چيزي است كه سرويس شبكه نسل پيش و نسل آينده را در يك جا جمع مي كند.
آخرين جز و شايد هم مهمترين بخشهاي شبكه firewallها و مسيريابها خواهند بود كه شبكه هاي اپراتوري شبكه هاي مختلف و تأمين كننده هاي سرويس را به يكديگر ارتباط مي دهند كه در شكل قبل به عنوان firewallها و مسيرياب فيلتر بسته اي نشان داده شده اند.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر