بررسی شبکه های NgN

شبکه های نسل آینده بخش هشتم

از آنجا كه Time Slot شماره صفر هر فريم با توجه به زوج يا فرد بودن آن فريم جهت Service Word يا Frame Alignment Word در نظر گرفته شده است لذا تعداد 15 فريم به منظور حمل اطلاعات سيگنالي 30 كانال باقيمانده كافي مي باشد به همين دليل Time Slot شماره 16 فريم صفر بصورت زير پيش بيني شده است:

D: براي آلارمهاي اضطراري

N: براي آلارمهاي غيراضطراري

ساختار يك فريم به شكل زير مي باشد:

اگر بخواهيم به زبان راحت تر Signaling را توضيح دهيم اينگونه آغاز مي كنيم كه ديجيتالي شدن ارتباطات برروي سيگنالينگ، تأثير مهمي گذاشته است. براي فرستادن پيام (Signaling) از طرف مشتركي به مشترك ديگر نياز به برقراري يك ارتباط است. دو راه براي Signaling وجود دارد:

1)ارتباط كاربر به شبكه (به عنوان مثال هنگامي كه شماره گيري مي كند تا يك ارتباط برقرار كند.)

2)ارتباط شبكه به شبكه (پيامي است كه از طريق تلفن براي رد و بدل كردن اطلاعات فرستاده مي شود)

به عبارت ديگر سيگنالينگ مبحثي است كه به شرح پيامهايي كه بين نقاط سوئيچ معاوضه مي شوند مي پردازد كه اين رد و بدل شدن پيامها براي تسهيل كردن ارتباطات كه به عنوان اطلاعات بيشرفته تماس شناخته شده اند، استفاده مي شود.

در واقع اين بدين معني مي باشد كه يك مكانيسمي بايد جايگذاري شود تا بين سوئيچ هاي تلفني كه در واقع با گرفتن يك شماره يك مشترك مي خواهد با مشترك ديگر ارتباط برقرار كند اجازة برقراري اين ارتباط را بدهد.

در واقع با تكامل اجزاي سوئيچينگ، سيگنالينگ و اجزاي انتقال دهنده نيز يك مسير تكاملي را در هر دو قسمت شبكه يعني هم در در لبه شبكه و هم در هسته شبكه دنبال مي كند.

لبة شبكه يا edge Network در اصل يك 100p signal مي باشد كه همانطور كه از اسمش پيداست يك وسيله اي است براي سيگنالينگ ارقام شماره گيري شده با شناختن و شكستن يك مدار حلقه اي (100p circute) بين گوشي تلفن و مراكز تلفن محلي اين حلقه با استفاده از جفت كابلهاي مسي متصل به گوشي تلفن و مركز تلفن شكل گرفته است.

دسترسي ديجيتال سيگنالينگ در لبة شبكه توسط پروتكل هاي مختلفي معرفي شده است كه عبارتند از:

1/ در سيستم سيگنالينگ دسترسي Digital Access Signaling System (DASS1,2) يك پروتكل مركزي در انگلستان طراحي شده بود كه الان توسط DSS1 به طور كلي كنار گذاشته شده است.

2/ سيستم سيگنالينگ شبكه خصوصي ديجيتال

Digital Private Network Signaling System (DPNSS)

3/ Q.931/I.451 براي شبكه هاي ديجيتال سرويسهاي مجتمع Integrated Services Digital Network (ISDN) يك تماس سيگنالينگ را هماهنگ مي كند يعني اين هماهنگي را براي ارتباطات ابتدايي بين تجهيزات مشترك و مركز تلفن محلي انجام مي دهد. كه البته در اروپا اين توسط Euro ISDN جايگزين شده كه Euro ISDN يك استاندارد توسعه يافته توسط مؤسسه استانداردهاي مخابراتي اروپا Europ Telecomunication Standards Institute (ETSI) مي باشد.

4/ Q.SIG و