دانلود پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30

نظرات 0

 مدیر محترم

لطفاًمشخص فرمایید برای انجام وظایف مدیریتی خود به چه میزان آموزش در زمینه های زیر نیاز دارید . 
الف : در زمینه برنامه ریزی درسی
1 – آشنایی با روش ها و فنون جدید تدریس
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
2 – آشنایی با شیوه های به کار گیری روش های فعال تدریس .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
3 – آشنایی با نحوه تنظیم هدف های رفتاری .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
4 – آشنایی با فعالیت هایی که منجر به تحقق اهداف رفتاری می شود . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
5 – آشنایی با روش های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
 
ب : در زمینه امور دانش آموزان
6 – آشنایی با نحوه ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانش آموزان . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
7 – آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشتی به دانش آموزان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
8 – آشنایی با نحوه شناسایی توانایی ها ، علایق و نیازهای دانش آموزان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
9 – آشنایی با شیوه های پرورش اخلاقی و اسلامی دانش آموزان . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
10 – آشنایی با روش های بهره گیری از اوقات فراغت برای دانش آموزان.
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
ج : در زمینه امور کارکنان
11 – آشنایی با شیوه های ارائه خدمات رفاهی به کارکنان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
12 – آشنایی با روش های ایجاد رابطه حسنه بین کارکنان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
13 – آشنایی با روش های تنظیم و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
14 – آشنایی با روش های ایجاد انگیزه در معلمان برای فعالیت بیشتر .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
15 – آشنایی با روش های ارائه خدمات مشاوره ای به کارکنان .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
د  : در زمینه ارتباط مدرسه و جامعه
16 – آشنایی با شیوه های افزایش مشارکت والدین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در مدرسه . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
17 – آشنایی با نحوه ایجاد رابطه با موسسات فرهنگی دینی و اجتماعی .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
18 – آشنایی با وظایف و مسئولیت های انجمن اولیاء و مربیان و سازماندهی آنها .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
 
19 – آشنایی با شیوه های اطلاع رسانی به مردم درباره مشکلات مدرسه .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
ه : در زمینه تجهیزات و تسهیلات
20 – آشنایی با نحوه تهیه و تدارک ابزارهای کمک آموزشی و وسائل آزمایشگاهی مورد نیاز مدرسه .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
21 – آشنایی با نحوه آماده سازی کلاس ها و محیط مدرسه به صورت موثر . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
22 – آشنایی با نحوه استفاده از تجهیزات موجود در مدرسه . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
23 – آشنایی با نحوه نگهداری از تجهیزات مدرسه . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
ی : در زمینه اداری و مالی
24 – آشنایی با شیوه های اداره و سرپرستی موثر امور گوناگون مدرسه .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
 
25 – آشنایی با شیوه نظارت بر دفاتر و مدارک مدرسه . 
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
26 – آشنایی با نحوه آماده سازی گزارش ها برای ارائه به مقامات مافوق .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
27 – آشنایی با نحوه تأمین منابع مالی مدرسه از طریق مشارکت های مردمی .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 
28 – آشنایی با نحوه تنظیم بودجه مدرسه .
خیلی زیاد             زیاد             کم                خیلی کم 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر