پرسشنامه رایگان مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30

نظرات 0

 پیوست 1: پرسشنامه


به نام خدا
مشتري گرامي 
با سلام 
نام:                             سن:
جنسیت:                          تحصیلات:
اين پرسشنامه براي بررسي نظرات و عقايد شما مشتريان گرامي ، جهت اجراي مديريت ارتباط با مشتري مي‌باشد .
 مديريت ارتباط با مشتري متشكل از فرآيندهايي است كه بانك براي سازماندهي وراه و رسم ارتباطش بامشتريان جاري و آينده استفاده مي‌كند .مديريت ارتباط بامشتري نوعي استراتژي سازماني جهت ايجاد و حفظ ارتباطات بلند مدت و سودآور بامشتريان است .CRMبخشي ازاستراتژي يك سازمان جهت شناسايي مشتريان،راضي نگه داشتن آنها وتبديل آنها به مشتري دائمي مي‌باشد .
مديريت ارتباط مشتري داراي شاخص‌ها و نمايه‌هايي به قرار ذيل مي‌باشد .
1- دسته بندي مشتريان 2- فردي كردن خدمات 3- محافظت از اطلاعات مشتريان4- ارتباط با مشتريان 5- دانش و شناخت كافي كاركنان 6- مراكز خدمات خودكار 7- مركز تلفن خودكار 8- امكان ارتباط از طريق اينترنت 9- مشاهده -ارتباط بامشتري 
10- جستجوي سريع مشتري 11- بهره‌گيري از داده‌هاي گردآوري شده 
12-آگاهي دادن به مشتري در مورد CRM 13- استفاده از پايگاه داده قابل دسترس براي تمامي قسمت‌ها 14- به اشتراك گذاشتن اطلاعات 15- نظر خواهي جهت اعتلاي فرآيندها 
با توجه به تعاريف و مشخصه‌هاي گفته شده در مورد مديريت ارتباط با مشتري( CRM )در بانك صادرات ايران خواهشمند است به سوالات زير با دقت پاسخ دهيد .
با تشكر 
 
1- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث به روز شدن تجهيزات بانك مي‌گردد ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

2- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث بالا رفتن جذابيت فيزيكي بانك مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

3- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث كاهش ضريب خطا توسط كاركنان مي‌گردد؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

4- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث ارائه خدمت زودتر از موعد مقرر توسط مسئولين مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

5- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث اعلام زمان دقيق انجام خدمات توسط مسئولين بانك مي‌گردد؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

6- برقراري فرآيند مديريت ارتباط مشتري به چه ميزان باعث کاهش بهره وام می شود؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

7- برقراري فرآيند مديريت ارتباط بامشتري در بانك به چه ميزان باعث پرداخت سود سپرده بيشتر مي‌گردد؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

8-اجراي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث گسترش شعب بانك در سطح كشور مي‌گردد؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

9- اجراي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث ارائه خدمات جديد و نوآورانه در بانك مي شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

10- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث بالا رفتن تنوع خدمات بانكي مي‌گردد؟ 
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
11- برقراري سيستم مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه موجب تسریع اصلاح اشتباهات امور بانکی خواهد شد ؟ 
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

12- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث تمايل كاركنان به ارائه خدمات بیشتر به مشتريان خواهد شد ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

13- برقراري فرايند مديريت ارتباط با مشتري به چه اندازه باعث افزایش امکان دسترسی به بانک توسط مشتريان خواهد شد ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

14- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه اندازه باعث در اولويت قرار دادن منافع مشتري بانك می شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم
 
15- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه اندازه باعث انجام خدمات در كوتاهترين زمان و بالا رفتن سرعت ارائه خدمات توسط كاركنان مي شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 


16- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث بالا رفتن حساسیت بانك نسبت به تقاضای مشتريان مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

17- برقراري و اجراي مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث ايجاد روابط دوستانه بين كاركنان و مشتريان مي‌شود ؟ 
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

18- برقراري سيستم مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث ثبات در روشهاي ارائه خدمات بانكي مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
19- برقراري سيستم مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث بوجود آمدن خدمات مشاوره‌اي براي مشتريان مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

20- برقراري فرايند مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث حفظ اسناد و مدارك مشتريان مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 
21- برقراري فرآيند مديريت ارتباط بامشتري تا چه اندازه باعث بوجود آمدن خدمات رفاهي در بانك براي مشتريان مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

22- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث ارائه خدمات بيشتر درتمامي شعبات مي شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

23- برقراري سيستم مديريت ارتباط با مشتري تا چه اندازه باعث عمل براساس علائق مشتري در بانك مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

24- برقراري فرآيند مديريت ارتباط بامشتري به چه ميزان باعث احترام و پاسخگويي كاركنان به مشتريان مي‌شود؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

25- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري تا چه حد باعث ارائه خدمات منحصر به فرد بانك مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

26- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث ارائه خدمات فراتراز انتظارات مشتريان مي شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

27- برقراري فرآيند مديريت ارتباط بامشتري به چه ميزان باعث از بين رفتن زمان معطلي در صف براي مشتريان مي‌گردد؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

28- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث بوجود آمدن صداقت و اعتماد در روابط بين مشتري وبانك مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

29- برقراري فرآيند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث توسعه مستمر ارائه خدمات بانكي مي‌شود ؟
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

30- برقراري فرايند مديريت ارتباط با مشتري به چه ميزان باعث تغيير فرآيندهاي ارائه خدمات براساس خواست مشتريان مي شود ؟ 
خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر