دانلود پرسشنامه عوامل افت تحصیلی

پرسشنامه افت تحصیلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30

نظرات 0

 مدیر / دبیر  ارجمند                                      

 سلام علیکم؛ ضمن آرزوی توفیق وبا احترام ؛ در تحقیقی که تحت عنوان (بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان از دیدگاه مدیران و دبیران صورت می گیرد پرسشنامه ای در این زمینه تقدیم می گردد . لطفاً با پاسخ دقیق به آن گام مفید و ارزشمندی در این عرصه برداشته تا ضمن آشنایی با این خصوصیات موجب رفع معایب و موانع و باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش میهن مان گردد...                                                  . 1- خیلی کم   2 - کم  3 –  متوسط  4- زیاد   5 -  خیلی زیاد    
سوالات 1 2 3 4 5
1 . بکار گیری معلمان و مدیران غیر متخصص چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
2 . کم تجربگی مدیران و معلمان چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
3 . برخورد غیر اصولی معلمان با دانش آموزان چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
4 . چند شغله بودن مدیران ومعلمان چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
5 . عدم توجه دبیران به تفاوت های فردی دانش آموزان چه میزان درافت تحصیلی دانش آموزان موثراست ؟
6 . نامناسب بودن محتوای بعضی کتاب های آموزشی تا چه حد در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
7 . گوناگونی شیوه ی تدریس دبیران تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
8 . نامناسب بودن محیط آموزشی تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
9 . نامناسب بودن روش های سنجش و ارزشیابی تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
10 . نبودن امکانات و تجهیزات آموزشی تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
11 . بی سواد بودن والدین تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
12 . فقر و محرومیت اقتصادی خانواده تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
13 . روابط عاطفی نامساعد خانواده تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
14 . شغل نامناسب والدین تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
15 . جدایی اولیای دانش آموز از یکدیگر تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
16 .  برخورد غیر اصولی عوامل اجرایی مدرسه تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟
17 . وضعیت نامساعد اجتماعی- فرهنگی خانواده تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
18 . تعداد زیاد فرزندان در خانواده تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
19 . تبیعض در رفتار والدین با فرزندان تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
20.  ارتباط مشاوره ای با خانواده تا چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
21. ارتباط اولیای دانش آموز با مدرسه چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟
22. ارزش مدرک تحصیلی در جامعه تا چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟
23. ایجاد شغل مناسب از طریق ادامه تحصیل تا چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟
24. اطلاع از قوانین ومقررات تحصیلی تا چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟
25. برنامه ریزی تحصیلی از طرف اولیای منزل و مدرسه تا چه میزان در کاهش افت تحصیلی دانش آموز موثر است ؟

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر