دانلود پرسشنامه های کشاورزی

پرسشنامه های کشاورزی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/08/05

نظرات 0

 پرسشنامه میزان  افزایش قابلیت تولیدات کشاورزی ودامی (بهره وری ) مزارعی که یکی از افراد از آموزشهای رسمی یا غیر رسمی هنرستان بهره گرفته اند .

لطفا با علامت ضربدر تعیین نمایید دردوسال اخیر میزان افزایش قابلیت تولیدات کشاورزی ودامی شما به چه میزان بوده است 
گویه یا سئوال میزان بهره وری کاهش یافته میزان بهره وری تفاوتی ننموده میزان بهره وری افزایش  یافته
تلفات دامی
خسارات وارده به کشاورزی
میزان تولیدات دامی
میزان تولیدات کسشاورزی
وزن محصولات
افزایش تولید درواحد هکتار
میزان هزینه آفت کشها


نمونه فرم پرسشنامه نحوه ورود ومعرفی هنرستان کشاورزی دردانش اموزان سال دوم وسوم هنرستان
پرسش بلی خیر
معرفی از طریق مشاور دبیرستان
مشاهده بنرهای تبلیغاتی درسطح شهر وروستا
ازطریق هنرجویانی فارغ التحصیل  یا درحال تحصیل
پی گیری از طریق اداره آموزش وپرورش 
از طریق راهنمائیهای جهاد کشاورزی


نمونه پرسشنامه نقش آموزشهای غیر رسمی آموزشهای کشاورزی در کاهش خسارتهای کشاورزی
لطفا میزان تاثیر آموزشهای مورد نظر را با علامت ضربدر مشخص کنید.
پرسش کم متوسط زیاد تاثیری ندارد
میزان تلفات دامی
میزان تلفات طیور
میزان فساد شیر
میزان آفت گندم
میزان آفت جو
میزان آفت یونجه
میزان آفت ذرت
میزان آفت کلزا


 
نمونه پرسشنامه نقش آموزشهای کشاورزی رسمی و غیر رسمی د رافزایش عملکرد تولید کشاورزان
لطفا با علامت ضربدر مشخص نمایید.
پرسش به مقدار کم به مقدار متوسط به مقدار زیاد تاثیری نداشته است
باعث افزایش تولید ذرت گردیده است
باعث افزایش تولید گندم  گردیده است
باعث افزایش تولید جو گردیده است
باعث افزایش تولید شیر گردیده است
باعث افزایش تولید گوشت مرغ گردیده است
باعث افزایش تولید تخم مرغ  گردیده است
باعث افزایش تولید ماهی گردیده است

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر