بررسی ساختار پایگاه داده sql server و دستورات آن

بررسی دستورات عمومی sql و ساختار پایگاه داده

توسط admin | گروه sql | 1396/02/31

نظرات 0

 مقدمه: SQL Server  يك Engine پايگاه داده ارائه شده توسط شركت مايكروسافت است و ادامه ويرايش SQL Server 7.0 است. بدون اقراق ميتوان گفت اين محصول پر كاربرد ترين Package پايگاه داده محسوب ميشود. البته مايكروسافت ادعا كرده است كه بيش از 60 % بازار Database جهان را به خود اختصاص داده و اين روز به روز در حال افزايش است. شركت IBM در اواخر دهه 70 زبان SEQUEL كه براي Query ها (پرس و جو ها ) استفاده ميشد را ابداع كرد. با تغيير زمان اين زبان نيز تغييراتي كرد و تا آنجا كه فقط براي Query ها استفاده نميشد و از آن ميتوانستيم براي Administrating (مديريت) و Sequrity (امنيت) در Database نيز استفاده كنيم و بعد از مدتها اين زبان به SQL تغيير نام داد. امروزه ورژنهاي متعددي از اين نرم افزار استفاده ميشود كه نرم افزار Microsoft SQL Server از Transact SQL كه به آن TSQL هم ميگويند استفاده ميكند. SQL Server هم اكنون داراي 2 نسخه است : يكي SQL Server Personal Edition كه بر روي Client نصب ميشود (Windows 98 – Windows ME – Windows 2000 Proffessional – Windows XP Home Edition – Windows XP Proffessional Edition) البته اگر بر روي Windows 98 و Windows ME نصب كنيم ، بسياري از قابليتهاي اين Package از بين ميرود. بهترين حالت نصب اين نسخه بر روي سيستم عاملهاي Windows 2000 Proffessional و Windows XP Proffessional است. يك نسخه ديگر اين نرم افزار : SQL Server Enterprise Edition است كه مختص Server ها است يعني فقط بر روي تمامي نگارش هاي Window 2K Server و Windows Server   2003نصب ميشود.

معرفی SQL و دستورات عمومی آن:

توسط SQL ميتوان درون يك بانك اطلاعاتي پرس و جو كرده (Query) و نتيجه را برگرداند. بانك اطلاعاتي شامل آبجكتي به نام جدول (Table) ميباشد.
ركوردها در بانكهاي اطلاعات در جداول ذخيره ميگردند.
جدول شامل سطر و ستون ميباشند.
در زير ميتوان يك جدول را مشاهده كرد : 
Last Name First Name Address City 
مثال:
Select Last name from persons 
پر كاربرد ترين دستورات SQL شامل موارد زير است :
SELECT استخراج يك داده از بانك اطلاعاتي
UPDATE به روز رساني يك داده درون بانك 
DELETE پاك كردن يك داده از بانك اطلاعاتي 
INSERT وارد كردن يك داده جديد به بانك اطلاعاتي 
همچنين در SQL ميتوان داده هايي نيز تعريف كرد : 
CREATE TABLE ايجاد يك جدول جديد 
ALTER TABLE تغيير دادن يك جدول 
DROP TABLE پاك كردن يك جدول
CREATE INDEX ايجاد يك انديس 
(كليد جستجو) DROP INDEX پاك كردن يك انديس

SQL و Active Server Pages - ASP :
SQL يكي از قسمتهاي خيلي مهم ASP ميباشد زيرا در ASP براي كار با بانكهاي اطلاعاتي از SQL استفاده ميشود. و توسط تكنولوژي ADO ميتوان از SQL در ASP استفاده كرد.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر