پروژه مهندسی نرم افزار هتل

سیستم هتل UML بخش چهل

 سناریوی Use Case ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری

 

سناریوی شماره 18

سیستم هتل

نام: ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری

اپراتور رستوران

Actor: مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، تاییدیه تسویه حساب مشتری در سیستم ثبت می شود.

Assumption: : منظور از اپراتور رستوران در این Use Case در حقیقت فردی است که در عملیات خدمات دهی به مشتریان را انجام داده و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات در سیستم ثبت می شود.

مشتری فردی است که در ازای اتاق و سرویسهایی که دریافت می کند هزینه پرداخت میکند.

Include: ورود به سیستم رستوران

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از دریافت تائیدیه تسویه حساب مشتری ، اپراتور اقدام به ثبت تاییدیه می کند.

مراحل:

Actor

System

1- اپراتور بر رو.ی دکمه ثبت تاییدیه تسویه حساب کلیک می کند.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت تائیدیه  تسویه حساب را نمایش می دهد.

3- اپراتور کد تاییدیه تسویه حساب را  وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک می کند.

4-سیستم به بررسی تاییدیه های ثبت شده قبلی می پردازد.

 

 5- در صورتی که تاییدیه ای با کد یکسان قبلا ثبت نشده باشد تاییدیه ثبت می شود.

 

6- در صورت ثبت تاییدیه با کد مشابه سیستم پیغام خطا صادر می کند و درخواست ورود دوباره کد تاییدیه پرداخت را می نماید.

 

 

7-سیستم در صورت ثبت موفقیت آمیز پیغام مناسب به اپراتور نمایش می دهد.

Constraints: ---

Post-Condition: پس از ثبت تاییدیه پرداخت ، رسید پرداخت به مشتری تحویل داده شود.

Alternative Flow: درصورتی که به هر دلیلی ثبت تاییدیه پرداخت انجام پذیر نباشد به مشتری اطلاع داده شود و تاییدیه پرداخت او به نحو دیگری قابل بررسی باشد.

 
نمودار توالی ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری
 
نمودار توالی ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری
 
نمودار همکاری ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری
 
نمودار همکاری ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری
 
شناسایی Use Case های زیر سیستم انبار هتل
 
شناسایی Use Case های زیر سیستم انبار هتل

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر