پروژه مهندسی نرم افزار هتل

سیستم هتل UML بخش چهل وشش

 سناریوی Use Case تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده

 

سناریوی شماره 24

سیستم هتل

نام:تحویل کالای مشمول سفارش به درخواست کننده

Actor: اپراتور انبار و کاربر سیستم هتل

شرح سناریو: در این سناریو ، رسید کالای دریافتی ثبت می شود.

Assumption: منظور از کاربر سیستم هتل در این Use Case در حقیقت فردی است که براي درخواست كالا از طريق سيستم انبار اقدام مي نمايد.

منظور از اپراتور انبار دار در این Use Case در حقیقت فردی است که بر اساس سطح دسترسي داده شده امور انبار را انجام مي دهد.

Include: در صورت ثبت رسید

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): رسید کالا قبلا در سیستم ثبت شده باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اپراتور انبار بر روی تحویل کالا به درخواست کننده کلیک می کند.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به تحویل کالا را نمایش می دهد.

3- اپراتور انبار اطلاعات مربوط به تحویل کالا را وارد می کند و بر روی دکمه تحویل کلیک می کند.

4-سیستم به بررسی ثبت رسید کالا به انبار می پردازد.

 

 

5-در صورت ثبت رسید کالا به انبار کالای درخواستی ، سیستم سفارش را در لیست سفارشهای تحویلی قرار می دهد.

 

 

6-در صورتیکه رسید کالا ثبت نشده باشد سیستم درخواست ثبت رسید کالا را می کند.

Constraints: اپراتور انبار رسید کالا را در سیستم ثبت کرده باشد.

Post-Condition: پس از تحویل سفارش ، موجودی کالا در انبار بهنگام شود.

Alternative Flow: درصورتی که به هر دلیل کالای سفارش داده شده قابل تحویل نباشد پیغام مناسب به اپراتور انبار و کاربر سیستم هتل(درخواست کننده) نمایش داده شود.


نمودار توالی تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده
 
نمودار توالی تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده
 
نمودار همکاری تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده
 
 نمودار همکاری تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر