مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته زمین شناسی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-100828
موضوع پروژه:

بنتونیت

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1343
قیمت: 88000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 119
شرح پروژه:
فهرست 
مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت و نحوه پيدايش 7
1-1- تعريف بنتونيت 7
2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت 13
3-1- گل حفاري 15
4-1- گندله سازي 17
5-1- دانه هاي جاذب 18
6-1- بيرنگ كننده (رنگ زدايي يا سفيدكردن) 19
7-1 مصارف كشاورزي 23
10-1- كودها 25
12-1- كاتاليزور 26
فصل دوم 30
زونهاي بنتونيتي ايران 30
1-2- زون سمنان- ترود 31
1-1-2- كانسار بنتونيت رشم 33
بنتونيت درجه 1 34
بنتونيت درجه 2 34
موقعيت جغرافيايي 36
2-2- زون ايران مركزي 39
6-2- محيط تشكيل بنتونيت 46
جدول مقايسه اي ديگر (جدول شماره 2) نيز در تركيب شيميايي بنتونيت هكتوريت ساپونيت موجود در طبيعت ارائه مي گردد. 57
در جدول شماره 3 مقايسه دو نوع بنتونيت امريكا و چين نيز از نظر تجزيه شيميايي گزارش شده است. 58
11-2- متالوژي بنتونتي و كانسارهاي عمده آن در جهان 61
كانادا 69
آلمان غربي 76
امريكا 85
فصل سوم 90
2- افق بنتونيتي خور و بيابانك 104
3-7-3- زمين شناسي معدن 105
6-7-3- باطله هاي كنار زده شده 108
8-7-3- تجهيزات معدن بنتونيت خور 110
2-9-3- زمين شناسي منطقه 112
تست فيزيكي 115
نتيجه گيري 116
 
چكيده:
بنتونيت ي سنگ رسي با خاصيت ويژه اي مي باشد. رنگ اين سنگ در حالت هوازده سبز روشن و سبز مايل به زرد است و تركهايي مثل تركهاي موم سفت در آن موجود مي باشد. وقتيكه يك تكه از اين سنگ را خيس كنيم به چند برابر حجم خود افزايش پيدا مي كند و در اثر شكسته شدن به يك خمير صابوني تبديل مي شود.
به طور كلي بنتونيتها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- بنتونيت با تورم زياد يا بنتونيت سديم 
2- بنتونيت با تورم كم يا بنتونيت كلسيم
3- بنتونيت با تورم متوسط يا بنتونيت متوسط
بنتونيت فعال به خاكهايي گفته مي شود كه با يك ماده شيميايي تغييراتي در آن بوجود آورند. فعال سازي بنتونيتها بيشتر با استفاده از محلول آب نمك براي تعويض يونهاي كلسيم با سديم است كه با اين عمل خاصيت تورمي و تعليق پذيري بنتونيتها افزايش پيدا مي كند.
گل سرشور يا رس رنگ زدا يا رس چربي زدا كه احتياج به فعال سازي ندارد و مصرف فعلي آنها براي تهيه گل حفاري، رنگ زدايي، خالص كردن روغنهاي معدني، جذب روغن از كف كارگاهها و غيره مي باشد.
در فصل اول بنا به توضيح مختصري كه داده شد علاوه بر تعريف و تقسيم بندي بنتونيت، مصارف و كاربرد آن از جمله استفاده بنتونيت در گل حفاري- گندله سازي- بي رنگ كننده- مصارف كشاورزي- مواد سمي- كودها- كاتاليزور- مصارف ساختماني و ساير مصارف موردبحث و بررسي قرار گرفته است.
كانسارهاي بنتونيت در شش منطقه ايران پديد آمده است كه بشتر آنها در ارتباط با فعاليتهاي ولكانيكي سنوزوئيك است كه كليه خصوصيات و مشخصات به تفصيل در فصل دوم آمده است.
در فصل سوم كليه آزمايشات مربوط به بنتونيت معادن موجود در ايران مورد ارزيابي قرار گرفته است. در قسمت آزمايشگاه بنتونيت براي پي بردن به خصوصيات فيزيكي و شيميايي بنتونيتهاي ارسالي از معادن فعاليت هاي گوناگوني و براي تشخيص اينكه بنتونيت هاي استخراج شده در كداميك از مصارف صنعتي قابل كاربرد مي باشند انجام مي گيرد.
 
مقدمه:
ميليونها سال مواد معدني در دل خاك مدفون بوده اند و بشر به پيروي از نيازهاي تدريجي خود اقدام به كشف و بهره برداري از آنها نموده اند و پس از آن اعمال فرآيندهاي مناسب محصولات قابل استفاده در مورد امور مختلف از آنها بدست آورده است. تنوع مواد معدني و كاربردهاي متعدد هريك از آنها سبب شده است كه اين مواد بطور چشمگيري در زندگي روزمره ايفاي نقش كرده و در نتيجه استخراج معادن شاخه اي از فنون و علوم متداول گرديد. مسلم است كه بخش عمده اي از نيازهاي بشر بايد از زمين تأمين شود و پتانسيل كشاورزي و ذخاير معدني از منابع اصلي تأمين اين نيازها بوده است. ارتباط كشاورزي، صنعت و معدن با يكديگر جاي هيچ گونه بحثي ندارند. لذا نمي توان هيچ يك را بر ديگري ترجيح داد و در مسير تمدن بشر هريك جايگاه مخصوص به خود دارند.
بديهي است كه معادن به عنوان تأمين كننده مواد اوليه صنايع موردتوجه قرار مي گيرند هميشه سعي بر اين بوده كه استخراج مواد معدني به صورت اقتصادي و امن صورت گيرد بدين منظور علاوه بر مطالعه گزارشها و نتيجه كارهاي معادن مختلف دنيا تحقيقات پيوسته اي در زمينه چگونه گي اكتشاف، بهبود تكنيك استخراج و كشف و كاربردهاي جديد مواد معدني صورت مي گيرد و امروز معدن كاري و صنايع معدني اقلام بسيار بزرگي از درآمد برخي از كشورها را تشكيل مي دهد.
 
فصل اول
مصارف بنتونيتهاي موجود در طبيعت و نحوه پيدايش
1-1- تعريف بنتونيت
بنتونيت يك ماده معدني از دسته رسها و شبه رسها است كه از كاني مونت موريونيت و به مقدار كم بيدليت (نوع پرمايه تر از بنتونيت آلومينيوم دار) تشكيل شده است.
اصطلاح بنتونيت براي اولين بار در سال 1898 توسط نيت (Knight) به خاك رسي كه از شيل بنتون در آن زمان استخراج گرديد، اطلاق شد. نام شيل بنتون نيز از كوه فورت بنتون كه در 400 مايلي شمالي رودخانه راك (Rock) قرار دارد گرفته شده است.
در اوايل قرن بيستم چندين زمين شناس تشخيص دادند كه اصولاً بنتونيت در لايه هاي سنگهاي كرتاسه و ترشيري بوده و از مواد آتشفشاني حمل شده منشأ مي گيرد اين تشخيص آنها را به خاستگاه بنتونيت كه توسط راس و (Roos) شانون (Shannon) عنوان شده بود هدايت كرد. به نظر آنها بنتونيت اساساً سنگي است مركب از يك شبه رس متبلور كه از تغيير حالت شيشه اي به حالت بلوري يك ماده آذري شيشه اي كه (معمولاً اغلب توف يا خاكستري آتشفشاني است) در اثر هوازدگي شيميايي تشكيل شده است و اكثراً داراي مقادير مختلفي از دانه هاي ديگري است كه به صورت بلور در شيشه آتشفشان وجود داشته اند.
اين دانه هاي بلورين فلدسپات (معمولاً ارتوكلاسز و اليگوكلاز) بنتونيت، كوارتز پيروكسين ها زيركون و انواع ديگر كانيهاي مختلف مخصوص سنگ آذرين است.
موروثي با باقت بي فرنژانس بالا، كيلواژ آسان، مشخصه كاني شبه رس دارابودن شكل ميكائي توف يا خاكستر بوده و معمولاً مونت موريونيت و يا مقدار اندكي بيدليت است.
توصيف فوق براي بنتونيت به عنوان يك كاني سنعتي اين مشكل را به وجود مي آورد كه طبق بنتونيت محدود به خاكستر توف و ماده اوليه شيشه اي، اين تعريف و براساس خاستگاه اعلام شده آتشفشاني مي گردد و كانسارهاي مطبق داراي كانيهاي رسي كه بر اين تعريف انطباق داشته ولي نمي توانند بنتونيت ناميده شوند. خاستگاه نامعلوم دارند و يا فاقد مواد اوليه شيشه اي مي باشند از طرف ديگر بسياري از كانسارها در غرب امريكا و ساير نقاط دنيا كه استخراج و بنام بنتونيت بفروش مي رسند با تعريف فوق مطابقت ندارد.
شايد مهمترين تعريف براي بنتونيت بعنوان يك كاني صنعتي توصيف ارائه شده توسط گريم (Grim.A.R) در مادريد اسپانيا در سال 1972 است.
طبق اين تعريف بنتونيت، خاك بنتونيت خاك رسي است كه ذاتاً از كانيهاي اسمكتيت بدون توجه به خاستگاه آن تشكيل شده است.
با اين تعريف اختلاف بين بنتونيت عنوان شده توسط زمين شناسان و بنتونيت صنعتي از بين رفته و مشكل رسهاي اسمكتيتي كه از سنگهاي آذرين غير از توف خاكستر يا شيشه تشكيل شده، يا اسمكتيت هايي كه رسوبي بوده و منشأ نامعلومي دارند حل مي شود. در هر صورت وقتي بنتونيت با اين تعريف و معني بكار مي رود جزو سنگهاي داراي بيش از يك كاني محسوب و در خيلي از موارد تشخيص آن از كل سر شور (Fullers Earth) ممكن نخواهد بود. بنتونيت ها را به چندين طريق تقسيم بندي مي نمايند كه يكي از اين روشها تقسيم بندي برمبناي ظرفيت تورمي آنها در حالت تر يا مخلوط با آب است. چنانكه بنتونيت هايي كه داراي يون سديم Na+ غالب يا يون سديم قابل تعويض فراوان مي باشند ظرفيت تورمي خيلي زيادي از خود نشان مي دهند و وقتي به آنها آب اضافه شود، توده هاي ژل مانندي را تشكيل مي دهند.
ظرفيت تورمي بنتونيت هايي كه كلسيم قابل تعويض آنها از ساير يونها بيشتر است (Ca++) كمتر از نوع سديم دار آن است. بعضي از انواع كلسيم دار كمي بيش از رسهاي معمولي متورم مي شوند و در آب به صورت گلوله هاي ريز با دانه هاي به هم چسبيده در مي آيند.
بنتونيتهاي داراي كلسيم و سديم متوسط، بنتونيتهاي مخلوط ناميده مي شوند. تمايل اين نوع به تورم متوسط بوده و ژل كم حجمي را نسبت به نوع سديم دار (با وزن مساوي) تشكيل مي دهند.
بنابراين با توجه به موارد بالا بنتونيتها را به سه دسته زير تقسيم مي كنند:
الف) بتونيت با تورم زياد يا بنتونيت سديم
ب) بنتونيت با تورم كم يا بنتونيت كلسيم
ج) بنتونيت با تورم متوسط يا بنتونيت متوسط
در صنعت به بنتونيت ها با تورم كم و متوسط عنوان ساب بنتونيت (Bentonite Sub) اطلاق مي گردد.
بنتونيت در امريكا برحسب محل جغرافيايي كانسار و همچنين كاربردهاي آن تقسيم بندي مي كنند مثلاً:
بنتونيت هاي جنوبي، به بنتونيت هاي كلسيم كم تورم واقع در كنار خليج مكزيك گفته مي شود.
بنتونيت وايومينگ يا غربي، به بنتونيت هاي سديم با تورم زياد واقع در وايومينگ و ايالات نزديك آن گفته مي شود.
بنتونيتهاي گل حفاري بنتونيتهاي چسبيده مصرفي در ماسه ريخته گيري و بنتونيت چسبيده يا كونيتي با توجه به مصرف آنها توسط بازرگانان عنوان مي شود.
ساير عناوين مثل بنتونيت ييلد بالا و ييلد پايين، بنتونيت ژل بالا و پايين، بنتونيت با مقاومت زياد و كم نيز براي تشخيص بنتونيت از نظر كيفي در بازار مصطلح است.
تقسيم بندي مختلف ديگري نيز وجود دارد كه خيلي مودر توجه نيست. بنتونيت داراي چنان انواع گوناگوني است كه بعضي از آنها در تقسيم بندي متعارف نمي گنجد يكي از اين بنتونيت ها مكتوريت است كه داراي خاصيت تورمي زيادي بوده و از نوع اسمكتيت ليتيم دار است كه عمدتاً در كاليفرنيا و ايالتهاي هم جوار آن قرار دارند و نمي توانند جزو بنتونيتهاي وايومينگ قرار گيرند و حتي در غرب قرار نگرفته اند تا جزو بنتونيتهاي غربي محسوب گردند. غير از آن بنتونيت هايي هستند كه منيزيم (Mg++) و يا هيدروژن (H+) فراوان داشته و يا يون قابل تعويض غالب دارند. اين نوع بنتونيت سديم يا كلسيم دار نبوده و ظاهراً بعضي از آنها خاصيت تورمي كمي داشتند و بقيه ظرفيت تورمي نسبتاً بالايي دارند.
بنتونيت هاي ديگري نيز وجود دارد كه بنتونيتهاي پتاسيم (K) بنتونيت يا متابنتوني ناميده مي شوند. اين بنتونيت ها در سنگ هاي پالئوزوئيك نواحي آپالاچي و دره مي سي سي پي و جاهاي ديگر يافت مي شوند و ظاهراً از خاكسترهاي آتشفشاني تشكيل شده اند. عموماً داراي ايليت و مخلوطي از كاني هاي لايه اي هستند. پيشوند متا در متابنتونيت از متامورفيسم مي آيد، چرا كه عقيده بر اين است كه اين نوع بنتونيت به وسيله عمل دگرگوني با درجه پائين يا دياژنز پديد آمده است. سابقاً از اين نوع بنتونيتها براي خالص كردن چربي خوك استفاده مي گردند.
گل سرشور (Fullers Earth) يا رس رنگ زدا يا رس چربي زدا به رسها يا ساير مود خاكي دانه ريز گفته مي شود كه بدون احتياج به فعال سازي مصنوعي كم و بيش رنگ زدا و جاذب رطوبت بوده و براي مصارف ديگر نيز بكار مي روند از نظر تركيبي يا كاني شناسي ويژگي خاصي ندارد. اين عنوان براي اولين بار به خاكهايي كه براي شستشو و پاك كردن پشم بكار مي رفت اطلاق گرديد. عمل آن در اين شستشو جداكردن روغن و كثافت از پشم بود. نيم قرن پيش وقتي متوجه شدند كه مردم محلي از اين خاكها براي چربي زدايي و تميزكردن پشم استفاده مي كنند پرسشهايي را شروع كرده و مشاهده كرده اند كه اين خاكها توانايي رنگ زدايي و خالص كردن روغنهاي معدني نباتي و حيواني را نيز دارند.
مصرف فعلي آنها بيشتر براي رنگ زدايي و خالص كردن روغنهاي معدني است ولي در مصارفي چون جذب روغن از كف كارگاهها و در بعضي موارد جهت تهيه گل حفاري و به عنوان پركننده كه خواص غير از جاذب بودن مي باشد نيز بكار مي روند.
رسهاي سفيدكننده (Bleeching clays) به خاكهاي فعال طبيعي يا ساير بنتونيتها و رس هاي ديگر (مثل بوكسيت) اطلاق مي شود كه بوسيله اسيد بصورت صنعتي فعال مي شوند البته به رسهاي طبيعي فعال نيز كه داراي اين خاصيت هستند رس سفيد كننده گفته مي شود و هردو نوع جزو رسهاي جاذب نيز دسته بندي مي گردند. عنوان رسهاي جاذب نيز به خاكهاي فعال طبيعي كه به عناوين مختلف بمنظور جذب بكار مي روند گفته مي شود. اين خاكها غير از آنهايي است كه براي عمل آوردن روغن بكار مي روند.
خاك اسيدي طبيعي (Acid Earth Natural) يا خاك اسيدي (Acid Erth) به بعضي از انواع آناپواژيت گفته مي شود كه در آنها مقداري از يون ئيدروژن يا يون كلسيم و منيزيم جانشين شده باشد.
بنتونيت فعال به خاكهايي گفته مي شود كه با يك ماده شيميايي تغييراتي در آن بوجود آورند.
اين تغيير باعث ايجاد خصوصيات جديد يا تقويت خاصيت موجود در آنها مي گردد. در بيشتر موارد كه فعال سازي با اسيد انجام مي گردد به فعال سازي اسيدي مشهور است و محصول به دست آمده را بنتونيت فعال اسيدي مي نامند خاكهايي كه استعداد فعال شدن اسيدي دارند در اثر اين عمل خاصيت رنگبري و سفيدكنندگي شديد پيدا مي كنند.
نوع ديگر فعال سازي تعويض يون كلسيم در بنتونيتهاي كلسيم دار با يون سديم است كه بيشتر با استفاده از محلول آب نمك يا كربنات سديم (سودالش) يا مواد شيميايي ديگر انجام مي گيرد تا بنتونيتهايي كه داراي خاصيت تورمي و تعليق پذيري كمي هستند و خيلي براي تهيه ماسه هاي ريخته گري مناسب نيستند و يا ييلد آنها براي مصرف در گل حفاري پايين است، تقويت شوند. 
بدليل اهميت اين موضوع و همچنين بدليل عرضه شدن بنتونيت هاي فعال شده تحت عنوان بنتونيت فعال در بازار نسبت به شرح فعال سازي بنتونيت بخصوص فعال سازي اسيدي در انتهابي مبحث (انواع كانيهاي موجود در طبيعت) اشاره خواهد شد.
عنوان اورگا بنتونيت به مونت موريوتي گفته مي شود كه از واكنش بنتونيت اوكتارسي لامين (octadeylamin) با فرمول (C18H37NH4) حاصل مي شود و نام تجاري آن ايوژل (Ivegel) است. شكل پذيري مونت موريونت در درجه حرارت 100 الي 150 درجه سانتيگراد با از دست دادن آب كاهش يافته و خواص خاك رس كائولينيتي و ايليت را بخود مي گيرد و شكل پذيري آن بلافاصله پس از اضافه كردن آب به خوبي انجام نمي گيرد بلكه بايد پس از اضافه كردن آب مدتي به حال خود گذاشته شود تا اين خاصيت به حالت ايده آل برسد.
2-1- مصرف و كاربرد بنتونيت
بنتونيت به دليل خواص نرم بودن، تورم پذيري، كلوئيدي و خوب مخلوط شدن با آب، خميري شدن، پلاستيك شدن، چسبندگي و چسبانندگي، جاذب بودن و غيره داراي مصارف پرشماري است از جمله گل حفاري، عامل چسباننده در ماسه هاي ريخته گري، جلوگيري از نفوذ آب از سدها و كانالها و استخرهاي آب، عامل شفاف كننده مايعات به خصوص آبميوه ها، زلال كردن آب و صاف كردن مايعات از جمله پارافين، گندله كردن مواد معدني از جمله سنگ آهن، گلوله كردن غذاي دام، حيوانات اهلي، ناقل در رنگها و ساير مواد اسپري شدن چون سموم گياهي و حيواني پركننده در خيلي از صنايع از جمله كاغذ و رنگ و غيره و صنايع پاك كننده از جمله صابون سازي، تهيه بعضي از انواع سراميك جهت تكميل فرمول بدنه يا لعاب، تهيه سموم كشاورزي و دفع آفات نباتي، صنايع داروسازي، بعنوان فيلتر، به عنوان كاتاليزور، رنگبري روغنهاي صنعتي، نفتي و خوراكي، جداكردن صمغ از بنزين، لجنهاي اسيدي از روغنها، آتشفشاني، صنعت كرم ابريشم، در معادن ذغال سنگ جهت فرونشاندن آتش و يا براي پوشش ديواره هاي محل استخراج شده جهت ممانعت از وورد هوا و ممانعت از خودسوزي زغال و غيره. 
مونت موريونت يا بنتونيت ها را با توجه به كاربردهاي فراوان آنها به طور خلاصه به شرح زير دسته بندي مي نمايند.
بنتونيت كلسيم
بنتونيت سديم
مونت مورينت معروف به خاك اسيدي
كاربرد اين بنتونيتها به طور خلاصه بدين شرح مي باشد.
بنتونيت كلسيم:
در ماسه ريخته گري، جاذبه هاي روغن و گريس، فيلتركردن و تصفيه، غذاي دام و حيوانات اهلي
بنتونيت سديم:
گلهاي حفاري، ماسه ريخته گري، گندله سازي، غذاي حيوانات، نيازهاي مهندسي سويل
مونت موريونيت معروف به خاك اسيدي:
كف لانه هاي حيوانات خانگي، جاذب گريس و روغن، روان سازي، ناقل رنگ و غيره
ارزش بنتونيت سديم بيشتر به دليل چسبندگي و چسبانندگي آن مي باشد در صورتيكه بنتونيت كلسيم و خاكهاي طبيعي فعال بيشتر بدليل خواص جاذب بودن، كاتاليزوري، توان تعويض كانيوني و بالاخره چسبانندگي آنها ارزشمند است.
3-1- گل حفاري
بنتونيت بدليل تعليق پذيري واستاندارد سيلان در غلظت هاي بالا و قدرت آب بندي در اثر تورم از حدود 70 سال پيش بعنوان گل حفاري مصرف مي شود. اين نوع بنتونيت بيشتر از نوع سديك يا تورم پذير است. بنتونيت كلسيم يا خاك اسيدي بندرت براي اين كار مصرف مي شود. براي اين كار بنتونيت را به صورت گل (مخلوط ساده بنتونيت با آب) كه به گل وانيلا (Vanilla) معروف است در مي آورند و در چاهها و گمانه هاي حفاري تزريق مي كنند تا ديواره آنها را بصورت ژل پوشانده، ترك و شكافهاي ديواره گمانه ها را پركرده و موجب كاهش آب (افت آب) تزريقي در گمانه گردد. ليزي و سيلان آن (در اثر جريان يابي) حركت دستگاه حفاري را در گمانه ها آسانتر مي نمايند.
در گمانه هايي كه در كناره دريا و يا در ميان سازندهاي آبدار حفر مي شود تزريق بنتونيت به تنهايي يا با مواد ديگر مانع نفوذ بيش از حد آب بداخل اين گمانه ها مي شود. براي آزمايش تعليق پذيري 5/22 گرم بنتونيت را با 350 سانتي متر مكعب آب مقطر مخلوط كرده و زمان تعليق و غلظت آنرا تعيين مي كنند و با غلظت سنج مخصوص در 300 تا 600 دور ييد (Yield) آنرا اندازه گيري مي نمايند كه ييلد موردنظر حداقل بايستي 90 bbl درهر تن باشد. اين مخلوط را سپس از فيلتر پرس تحت فشار گذرانده و حجم آب بدست آمده را اندازه گيري مي كنند.
روش ديگر آزمايش سرندتر است. براي اين كار 1 گرم بنتونيت با نرمي مش 200 تا 350 سانتي متر مكعب آب مخلوط كرده و از سرند مخصوص مي گذرانند. باقي مانده روي الك خشك كرده و وزن مي نمايند تا درصد بنتونيت ردشده از سرند تعيين شود. اين رقم نبايد از 205 درصد بيشتر باشد و در مورد آتاپولوژيت اين رقم 8 درصد است.
بيشترين كاربرد بنتونيت براي گل حفاري در ده سال 1971 تا 1981 در سال 1981 بوده است.
چنانچه كشورهاي غربي در اين سال حدود 8/1 ميليون تن در چاههاي نفت مصرف كرده اند كه اغلب از نوع سديك بوده است. در اين ميان امريكا بزرگترين مصرف كننده در اين صنعت است و در سال 1981 به تنهايي حدود 940 تن، يعنين صف مصرف دنياي غرب را به خود اختصاص داده است. در جايي كه آب معدني در ناحيه حفاري مانع كار شود از رسهاي نوع هورميت يا به عبارتي آتاپولژيت و سپيوليت بجاي بنتونيت استفاده مي كنند. جداكثر رطوبت بنتونيتي كه براي گل حفاري به كار مي رود بطور استاندارد و براي زمان تحويل و حمل 100 درصد براي بنتونيت و 61 درصد براي آتاپولژيت است.
ماسه به تنهايي قابليت چسبندگي ندارد. اگر قالبهاي ريخته گري با ماسه خالص ساخته شوند قبل يا در موقع ريخته گري از هم پاشيده مي شوند. براي جلوگيري از اين قضيه از خاصيت چسبندگي بنتونيت استفاده مي شود. به ماسه هاي ريخته گري، مقداري بنتونيت كه از 15 درصد تجاوز نمي كند، مي افزايند.
اين ماسه ها بنتونيت دار جهت فرم دادن فلزات و آلياژها به صورت ريخته گري بارها مورد استفاده قرار مي گيرند فاصله زماني استفاده مجدد ممكن است از يك ساعت كمتر باشد و چون فلزات با درجه حرارت بالا در قالب ريخته مي شوند بنابراين ممكن است باعث از بين بردن خواص مطلوب بنتونيت مخلوط شده با ماسه گردند.
در اين صورت هر دفعه مقداري بنتونيت به ماسه اضافه مي گردد. در قالب ريزيهاي دقيق مرتباً ماسه مورد آزمايش قرار گرفته و با اضافه كردن يا تعويض بنتونيت به آن خاصيت چسبندگي مي دهد و چون بيشتر قسمت رويي كه مستقيماً در تماس با فلز است زياد صدمه مي بيند در بعضي ريخته گريها قالب دو قسمتي تهيه مي شود و فقط بنتونيت سمت رويي را ترميم مي نمايد.
هرچه اين قسمت نرمتر و صافتر باشد محصول ريخته گري صافتر بوده و احتياج به سوهان كشي و سوهان كمتري خواهد داشت.
بنابراين جدا دارد كه دقت بيشتري به عمل آورده و خاكهايي به كار گرفته شود كه با ماسه سازگاري بهتري داشته باشد از اين جهت مونت موريونيت مناسب تر است بطور كلي بنتونتيهاي سديم دار با ماسه سازگارترند. در مواردي كه بنتونيت سديم دار در دسترس نباشد از بنتونيت هاي كلسيم استفاده مي شود و با افزودن كربنات سديم (معروف به سودالش) به آنها خاصيت چسبندگي مي بخشد.
بنتونيت مصرفي در اين كاربرد بايد داراي مشخصه هاي زير باشد. آب محتواي آن بين 6 تا 12 درصد باشد. PH آن برابر يا بزرگتر از 2/8 باشد و اكسيد كلسيم آن از 7 درصد بيشتر نباشد. اصولاً هر ريخته گري برحسب نوع فلز، حجم قالب و مقدار توليد براي خود مشخصه هايي از نظر مقاومت در برابر حرارت و غيره براي بنتونيت قائل است.
4-1- گندله سازي
از خاصيت چسبانندگي بنتونيت براي گلوله كردن سنگ آهن كنسانتر هاستفاده مي شود براي اين منظور بنتونيت را به صورت مرطوب با كنسانتره سنگ آهن مخلوط كرده و از روي يك صفحه مدور گردان عبور مي دهند. در اثر نيروي گريز از مركز و غلطيدن و مخلوط دانه هاي گرد نخودي شكلي از آن حاصل مي شود. اين دانه هاي نخودي شكل كه گندله ناميده مي شوند در كوره پخته شده و مقاوم مي شوند تا در موقع ذوب خرد نشوند. بنتونيتي كه به اين منظور بكار مي رود از نوع چسبنده بوده و بايستي مقاومت كافي در حال تر و خشك داشته باشند. براي آزمايش مقاومت در حالت تر و خشك آنها را برروي يك صفحه گردان پرتاب كرده و درصد خردشدن و ميزان مقاومت آنها را تعيين مي نمايند.
5-1- دانه هاي جاذب
مصرف عمده خاك اسيدي مونت موريونيت به عنوان جاذب براي نفت و گريس بوده و در ساخت لانه حيوانات اهلي و خانگي نيز از اين دانه ها استفاده مي شود چون علاوه بر گرم و نرم بودن، در كف لانه فضولات حيوانات را جذب مي كند.
مشخصه هايي از نظر سختي و سفتي براي رسهاي جاذب ارائه نشده اغلب از مواد ارزان قيمت استفاده مي شود معمولاً بنتونيت مصرفي در اين صنعت به صورت دانه اي (غيرپودر) در بازار عرضه مي شود. مصرف امريكا در سال 1987 مقدار 84630 تن از اين ماده بوده كه 55 تا 70 درصد آن شايد براي مصرف در لانه حيوانات اهلي و خانگي بوده است.
آتاپولژيت رقيب اصلي خاك مونت موريونيت اسيدي در اين كاربرد است. سپيوليت نيز به عنوان جاذب مصرف مي شود. مزاياي رسهاي هورميت (سپيوليت) اين است كه قدرت جذب زيادي دارند ولي از آنجا كه حاوي بلورهاي كريستوباليت (نوع مضر سيليس) هستند مي تواند باعث ناراحتي هاي ريوي شود و بايستي در مصرف آن احتياط كرد....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir