پیمایش رکوردها صفحه بعدیصفحه قبلی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

توضیحات بیشتر: پروژه وب سایت آنلاین انتخاب واحد و ثبت نمرات با استفاده از ASP.NET و سی شارپ با مستندات . . .
توضیحات: برنامه سیستم آنلاین انتخاب واحد و ثبت نمرات با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 115000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: وبسایت پروژه پایانی خبرنامه الکترونیکی با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ به همراه توضیحات . . .
توضیحات: برنامه خبرنامه الکترونیکی با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 130000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: وب سایت پروژه دانشجویی آموزشی html با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و توضیحات UML . . .
توضیحات: پروژه دانشجویی وب سایت ASP.NET آموزشی html سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد. دارای داکیومنت و مستندات می باشد. دانلود پروژه پایان تحصیلات , دانلود پایان نامه
قیمت: 135000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه دانشجویی وب سایت رزرو هتل آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ با همراه تحلیل UML و مستندات و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه رزرو هتل آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 145000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه دانشگاهی وب سایت رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای مستندات UML کامل و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه سیستم رای گیری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 145000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه وبسایت دانشجویی گياهان دارويي با Asp.net به همراه Source Code سی شارپ و داکیومنت UML پایان تحصیلات . . .
توضیحات: برنامه وبسایت پروژه پایانی گياهان دارويي با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 135000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه پایان ترم و پایان تحصیلات وب سایت نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه سیستم نوبت دهی وام بانکی آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 145000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه دانشگاهی پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت و توضیحات کدها و نمودارهای uml . . .
توضیحات: برنامه پرتال خبری آتش نشانی با استفاده از ASP.NET و وی بی دات نت دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 140000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: وب سایت پروژه دانشجویی درخواست زمان تعمیر خودرو آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML وتوضیحات . . .
توضیحات: برنامه سیستم درخواست تعمیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 155000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه ASP.NET دیکشنری آنلاین به همراه Source Code سی شارپ . . .
توضیحات: برنامه دیکشنری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 115000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: وبسایت پروژه دانشجویی خبری اطلاع رسانی موزه ها با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و uml و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه سیستم آنلاین اطلاع رسانی موزه ها با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 145000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه دفترچه خاطرات آنلاین با Asp.net و نمودارهای UML و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه دفترچه خاطرات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 135000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: پروژه وبسایت دانشجویی زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML و توضیحات . . .
توضیحات: دانلود پروژه دانشگاهی پاین ترم و پاین تحصیلات سیستم زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 135000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: دانلود پروژه ASP.NET انبار داری آنلاین به همراه Source Code سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML وتوضیحات DOC . . .
توضیحات: برنامه انبارداری آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 160000 ریال
خرید این محصول
توضیحات بیشتر: برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت UML و توضیحات . . .
توضیحات: برنامه سیستم کتابخانه سه لایه آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.
قیمت: 170000 ریال
خرید این محصول

 >>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<

پیمایش رکوردها رکوردها صفحه بعدی صفحه قبلی