پیمایش رکوردها صفحه بعدیصفحه قبلی

>>>>>باز گشت به لیست سایر پروژه ها <<<<


کلیک برای جزئیات بیشتر : در مورد ویروس های کامپیوتری و آنتی ویروسها . . . قیمت: 100000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : حمله و ساختارهای امنیتی در شبکه های بی سیم و شبکه های کابلی . . . قیمت: 140000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی firewall فایر وال دیوار آتش . . . قیمت: 55000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی نرم افزار و سخت افزار روترهای سیسکو . . . قیمت: 125000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : در مورد لیزر و کاربردهای آن . . . قیمت: 120000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : در مورد plc . . . قیمت: 120000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی امنیت و ساختار شبکه های بیسیم و کابلی . . . قیمت: 100000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : آر اف پی rfp سیستم انبار و حسابداری ایرانخودرو . . . قیمت: 55000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : بررسی هنر عکاسی از دیدگاه علمی و مدیریت تبلیغات . . . قیمت: 100000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : همه چیز در مورد فروشگاه های الکترونیکی . . . قیمت: 120000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : جلوگیری حمله به sql از طریق تزریق sql injection . . . قیمت: 120000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : کنترل همروندی و حفظ یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی نامتمرکز در sql server . . . قیمت: 120000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : همه چیز در مورد میکروکنترلر . . . قیمت: 20000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی درآمد شهرداری . . . قیمت: 50000 ریال خرید این محصول   
کلیک برای جزئیات بیشتر : پروژه آمار بررسی تاثیر اشتغال زنان بر خانواده . . . قیمت: 45000 ریال خرید این محصول   
 باز گشت به لیست سایر پروژه ها

پیمایش رکوردها صفحه بعدی صفحه قبلی