پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
دانلود پروژه نرمالسازی پایگاه داده SQL
قیمت: 70000 ریال - هفت هزار تومان گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

 پروژه نرمال سازی پایگاه داده اس کیو ال سرور


فهرست مطالب.....................................شماره صفحه
نمودارFD 3
مرحله اول: ایجاد جدول آنرمال Seller 3
نمایش ورود اطلاعات جدول Seller 4
نمودار ER فروشنده- آدرس 4
مرحله دوم: تبدیل جدول آنرمال فروشنده به دو جدول فروشنده و آدرس نرمال سطح1 4
مرحله سوم:تبدیل جدول Address  نرمال سطح 2 به جدول آدرس نرمال سطح 3 5
نمودار ER نرمال 3 7
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – آدرس در سطح نرمال 3 8
تبدیل جدول آنرمال فروشنده به جدول نرمال 8
نمودار ER فروشنده – تلفن 8
تبدیل جدول آنرمال تلفن به جدول نرمال 1 9
تبدیل جدول تلفن نرمال سطح 1 به نرمال سطح 2 9
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – تلفن در سطح نرمال 3 10
مرحله چهارم : ایجاد جدول فاکتور آنرمال 10
نمودار ER فروشنده – محصولات و فروشنده -  فاکتور و محصولات-فاکتور 10
ایجاد جدول فاکتور نرمال 11
نمایش فیزیکی ارتباط فروشنده – فاکتور – محصولات در سطح نرمال 3 12
نمودار ER در سطح نرمال 3 12
نمودار 1-نمودار ER SQL 13

نرمالسازی پایگاه داده SQL Server
 
نمودارFD
نمودار FD را می خواهیم در نرمالترین سطح نرمال کنیم.این کار را به صورت مرحله به مرحله انجام می دهیم تا به نرمالترین سطح برسیم.
مرحله اول: ایجاد جدول آنرمال Seller 
 
موجودیت فروشنده با توجه به طراحی انجام گرفته نرمال نمی باشد.چرا که فیلدی مانند آدرس خود دارای فیلدهای دیگری است.(هر جددولی حداقل باید در فرم نرمال 1 باشد)  
در این جدول فیلدهای نمایش داده شده را داریم. نمونه ای از مقدار وارد شده در این جدول به صورت زیر است.
 

تگها: view sp function trigger   اصول بهینه سازی پایگاه داده   انجام پروژه های پایگاه داده   پایگاه داده پیشرفته   پروژه پایان ترم پایگاه داده SQL Server   پروژه پایگاه داده SQL   پروژه پایگاه داده اس کیو ال سرور   پروژه حرفه ای پایگاه داده اس کیو ال   پروژه دانشگاهی پایگاه داده   دانلود پروژه پایگاه داده SQL Server   سوال های SQL Server   طراحی بهینه پایگاه داده   طراحی جدول پایگاه داده   طراحی جدولهای پایگاه داده SQL Server   نحوه جلوگیری از افزونگی داده ها در SQL Server   نرمال سازی پایگاه داده   نرمالسازی پایگاه داده SQL Server   نمودار ER پایگاه داده   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink