پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
برنامه مدیریت مطب با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات uml
قیمت: 90000 ریال - نه هزار تومان گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و فایل رشنال رز و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانی


فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 7

هدف سیستم جاری 7

زبان تحلیل سیستم 7

تاریخچة UML 8

ویژگیهای UML 11

فصل اول: Use Case Diagrams 14

1-1- Use case چیست؟ 15

1-2- Actor چیست؟ 16

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16

1-5- شناسائی Actor های سیستم 17

1-5-1- Actor کاربر 17

1-5-2- Actor پزشک 18

1-5-3- Actor بیمار 18

1-6-  شناسائی Use Case ها 20

1-6-1- Sing Up Use Case 21

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22

1-6-2- Sing In  Use Case 23

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24

1-6-3- Use Case  پذیرش منشی 25

1-6-3-1- سناریوی Use Case پذیرش منشی 26

1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات 27

1-6-4-1- سناریوی Use Case معاینات و تجویزات 28

1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی 29

1-6-5-1- سناریوی Use Case برنامه زمانبندی 30

فصل دوم: Class Diagram 31

2-1- نمودار کلاس سیستم مطب 32

2-1- 1-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 33

2-1- 1-1- توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 34

2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) 35

فصل سوم: Sequence Diagram 36

3-1-  نمودار توالی 1 – ثبت نام کاربر جدید 37

3-2-  نمودار توالی 2 -  ورود به سیستم 38

3-3-  نمودار توالی 3 -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 39

3-4-  نمودار توالی 4 -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 40

3-5-  نمودار توالی 5 -  عملیات استخدام منشی 41

3-6-  نمودار توالی 6 -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 42

فصل چهارم: Activity Diagram 43

4-1- نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم 44

4-2- نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران 45

4-3- نمودار فعالیت 3 -  صندوق پستی 46

4-4- نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران 47

فصل پنجم: Domain Diagram 48

5-1- نمودار Domain سیستم مطب 49

فصل ششم: Collaboration Diagrams 50

6-1-  نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید 51

6-2-  نمودار همکاری 2 -  ورود به سیستم 52

6-3-  نمودار همکاری -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 53

6-4-  نمودار همکاری -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 54

6-5-  نمودار همکاری -  عملیات استخدام منشی 55

6-6-  نمودار همکاری -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 56

6-7-  نمودار همکاری -  عملیات ورود به سیستم 57

فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ER) 58

7-1- نمودار ER منطقی سیستم مطب 59

7-2- نمودار ER فیزیکی سیستم مطب 60

فصل هشتم: Data Flow Diagrams 61

8-1- نمودار DFD سطح صفر 62

8-2- نمودار DFD سطح یک 63

8-3- نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر) 64

8-4- نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت) 65

8-5- نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار) 66

فصل نهم: State Chart Diagrams 67

9-1-  نمودار وضعیت – ثبت نام کاربر جدید 68

9-2-  نمودار وضعیت  -  ورود به سیستم 69

9-3-  نمودار وضعیت -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 70

9-4-  نمودار وضعیت -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 71

فصل دهم: زبان برنامه نویسی 72

ویژگی‌ها 77

سیستم یکپارچه شده 79

انواع داده 80

Boxing و EnBoxing 81

فصل یازدهم:  Source Code های سیستم مطب 82

فصل دوازدهم:  SQL Scripts 98

منابع و مواخذ 121

الف) کتب 121

ب) آدرسهای اینترنتی 121

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری مطب) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 


مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

در فصل دوم به بررسی Class Diagram ها (نمودار کلاس)  خواهیم پرداخت. این مرحله مرحله بسیار مهمی می باشد.

در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram یا نموداهای توالی خواهیم پرداخت. 

در فصل چهارم به بررسی Activity Diagram ها (نمودارهای فعالیت) خواهیم پرداخت.

در فصل پنجم به بررسی Domain Diagram خواهیم پرداخت.

در فصل ششم به بررسی نمودار های Collaboration خواهیم پرداخت.

در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

در فصل نهم به بررسی State Chart Diagram پرداخته خواهد شد.

در فصل دهم مروری بر زبان برنامه نویسی مورد استفاده خواهیم داشت و به بررسی علل انتخاب این زبان خواهیم پرداخت.

 

 

برنامه مدیریت مطب با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه مدیریت مطب با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحی شده در برنامه مدیریت مطب
معرفی جدول های پایگاه داده
Azmaieshat
BimarMoshakhasat
PerSonnels
PaziresheBimar
Users
tblBimehType
tblLogs


معرفی رویه ای پایگاه داده
sp_Azmaieshat_DeleteRow
sp_Azmaieshat_Insert
sp_Azmaieshat_Update
sp_Azmaieshat_SelectAll
sp_BimarMoshakhasat_Insert
sp_BimarMoshakhasat_Update
sp_BimarMoshakhasat_SellecAll
sp_Moaienat_Tajvizat_Insert
sp_Moaienat_Tajvizat_SelectRow
sp_PaziresheBimar_Insert
sp_PaziresheBimar_SelectRow
sp_PerSonnels_Insert
sp_PerSonnels_SelectAll
sp_PerSonnels_Update

تگها:    آموزش اتصال به پایگاه داده با پروژه سی شارپ   آموزش برنامه نویسی کلاسها در سی شارپ   انجام پروژه های C Sharp   انجام پروژه های Csharp   انجام پروژه های برنامه نویسی سی شارپ با توضیحات و نمودارها   انجام پروژه های دانشگاهی C Sharp   انجام پروژه های دانشگاهی Csharp   انجام پروژه های دانشگاهی سی شارپ   انجام پروژه های سی شارپ   پروژه C Sharp   پروژه C Sharp با توضیحات   پروژه C Sharp به همراه فایل word مستندات   پروژه C Sharp به همراه مستندات UML   پروژه C Sharp به همراه مستندات و توضیحات کدها   پروژه Csharp   پروژه Csharp با توضیحات   پروژه Csharp به همراه فایل word مستندات   پروژه برنامه نویسی سی شارپ   پروژه پایان تحصیلات رشته کامپیوتر   پروژه پایان ترم C Sharp   پروژه پایان ترم Csharp   پروژه پایان ترم سی شارپ   پروژه پایگاه داده SQL Server به همراه کدهای سی شارپ   پروژه سی شارپ   پروژه سی شارپ با توضیحات   پروژه سی شارپ به همراه فایل word مستندات   پروژه سی شارپ به همراه مستندات UML   پروژه سی شارپ به همراه مستندات و توضیحات کدها   پروژه سی شارپ پایان تحصیلات   پروژه های C Sharp دارای توضیحات و نمودار   پروژه های Csharp دارای توضیحات و نمودار   پروژه های برنامه نویسی C Sharp   پروژه های برنامه نویسی به همراه پایگاه داده SQL Server به همراه داکیومنت UML   پروژه های برنامه نویسی سی شارپ   پروژه های حرفه ای نمونه سی شارپ   پروژه های دانشجویی C Sharp   پروژه های دانشجویی Csharp   پروژه های سی شارپ دارای توضیحات و نمودار   تحلیل سیستمهای نرم افزاری   دانلود پروژه برنامه نویسی سی شارپ با توضیحات و سرس کد   دانلود پروژه پایان ترم و پاین تحصیلات برنامه نویسی به همراه داکیومنت   دانلود پروژه سی شارپ با پایگاه داده و توضیحات و سرس کد   دانلود پروژه سی شارپ رایگان با نمودار یو ام ال   دانلود پروژه های C Sharp   دانلود پروژه های Csharp   دانلود پروژه های آماده C Sharp   دانلود پروژه های آماده Csharp   دانلود پروژه های آماده سی شارپ   دانلود پروژه های برنامه نویسی سی شارپ با توضیحات و نمودارها   دانلود پروژه های سی شارپ   دانلود پروژه های سی شارپ آماده   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه های برنامه نویسی سی شارپ   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه های سی شارپ   داکیومنت و مستندات برنامه نویسی   روژه های دانشجویی سی شارپ   ساخت داکیومنت پروژه برنامه نویسی   ساخت داکیومنت و توضیحات پروژه های برنامه نویسی   ساخت داکیومنت و مستندات   ساخت داکیومنت و مستندات برای پروژه های برنامه نویسی   ساخت داکیومنت و مستندات پروژه های برنامه نویسی   ساخت فایل توضیحات برای پروژه های برنامه نویسی   ساخت فایل توضیحات برای پروژه های سی شارپ   ساخت مستندات پروژه های سی شارپ   سرس کد سی شارپ   
مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink