پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

HyperLink
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
پروژه مهندسی نرم افزار uml پرداخت چک اینترنتی
قیمت: 60000 ریال - شش هزار تومان گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها
تعداد صفحه: 16

 فهرست مطالب

موضوع  . . . . . شماره صفحه

نمودار Use case صلی سیستم 3

سناریوی درخواست وصول چک 4

نمودار Sequence درخواست وصول چک 5

نمودار State درخواست وصول چک 6

سناریوی بررسی اولیه چک 7

نمودار Sequence بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 8

نمودار State بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 9

سناریوی وصول چک اینترنتی و روئیت وضعیت حساب 10

نمودار Sequence پرداخت وجه و وصول چک 11

نمودار State وصول چک الکترونیکی 12

نمودار State کلی پرداخت چک 13

نمودار کلاس Class سیستم پرداخت چک 14

کارت CRC مربوط به کلاس بانک 15

کلاس بانک 15

کارت CRC مربوط به کلاس حسابهای بانکی 15

کلاس حسابهای بانکی 15

کارت CRC مربوط به کلاس مشتری 15

کلاس مشتری 15

کارت CRC مربوط به کلاس چکها 15

کلاس چکها 15

کارت CRC مربوط به تراکنشهای ثبت شده 16

کلاس تراکنشها 16


 

 

سناریوی درخواست وصول چک

سناریوی شماره 1

سیستم پرداخت چک اینترنتی

نام: درخواست وصول چک

Actor: مشتری

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از ورود به بانکداری اینترنتی درخواست خود را مبنی بر وصول چک ارائه می دهد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان مشتری است که برای وصول چک به سیستم بانکداری اینترنتی وارد شده است.

Include: چک صادر شده است.

Extended:

(Pre-Condition): چک قبلا صادر شده و آماده وصول می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست وصول چک را به سیستم (Server بانک) می دهد.

2- سیستم چک را از نظر امنیتی بررسی می نماید. (منظور همان امضای دیجیتال و سایر اطلاعات رمز شده می باشد)

 

 

 

 

Constraints: تاریخ سررسید چک باید کوچکتر یا مساوی تاریخ جاری باشد.

Post-Condition: چک بررسی می شود.

Alternative Flow: در صورتی که چک معتبر نباشد بایستی به درخواست کننده اطلاع داده شود.

Exception: در صورتی که کاربر رمز دیجیتال نداشته باشد چک وصول نخواهد شد.

           

 

 

 


تگها: انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه درس مهندسی نرم افزار UML   انجام پروژه مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد   انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها   انجام پروژه های تحلیل شئ گرایی سیستمهای نرم افزاری   انجام پروژه های درس مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار دانشگاهی   انجام پروژه های مهندسی نرم افزار و رسم نمودارها   پروژه UML سیستم پرداخت چک آنلاین   پروژه UML سیستم پرداخت چک اینترنتی   پروژه UML مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت چک آنلاین   پروژه UML مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت چک اینترنتی   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت چک آنلاین   پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت چک اینترنتی   پروژه های DFD و ERD   پروژه های رشنال رز   پروژه های ویژوال پارادایم   دانلود پروژه UML   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه درس مهندسی نرم افزار با فایل رشنال رز   دانلود پروژه های مهندسی نرم افزار   دانلود پروژه های یو ام ال   داکیومنت سازی پروژه های برنامه نویسی   داکیومنت سازی و مستند سازی پروژه ها   رسم نمودار های UML   ساخت داکیومنت و مستندات   مستند سازی پروژه های برنامه نویسی   نمودار activity   نمودار class   نمودار sequence نمودار   نمودار state chart   نمودار Use Case Diagram   نمودار توالی   نمودار حالت   نمودار فعالیت   نمودار مورد کاربرد   نمودار های مهندسی نرم افزار شی گرایی   نمودار کلاس   
مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink