عوامل موثر در جذب گردشگر و توریست


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

عوامل موثر در جذب گردشگر و توریست

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 94

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : تاریخچه¬¬ی جهانگردی، گردشگری 2

1-1 : تاریخچه 2

1-2 : جاذبه های گردشگری در کل ایران 4

1-3 : برگزیده ای از جاذبه های چند استان 11

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ایلام  11

       جغرافیای تاریخی استان ایلام 11

       بناها و یادمان های تاریخی استان ایلام

12

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان چهار محال و بختیاری 15

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان چهار محال و بختیاری 15

       بناها و یادمان های تاریخی استان چهار محال و بختیاری 16

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان

18

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان گیلان

19

       جغرافیای تاریخی استان گیلان

19

       بناها و یادمان های تاریخی استان گیلان

20

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان یزد


21

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان یزد


23

       جغرافیای تاریخی استان یزد

23

       بناها و یادمان های تاریخی استان یزد

29

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی

31

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان خراسان رضوی

31

       جغرافیای تاریخی استان خراسان رضوی

34

       بناها و یادمان های تاریخی استان خراسان رضوی

38

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان

39

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان

40

       بناها و یادمان های تاریخی استان اصفهان

42

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان

43

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان کرمان

44

       جغرافیای تاریخی استان کرمان

44

       بناها و یادمان های تاریخی استان کرمان

45

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران

46

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان تهران

46

       جغرافیای تاریخی استان تهران 47


       بناها و یادمان های تاریخی استان تهران

48

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس 49       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان فارس

49

       جغرافیای تاریخی استان فارس

49

       بناها و یادمان های تاریخی استان فارس

50

فصل دوم : گردشگری

52

2-1 : انواع گردشگری

52

2-2 : اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری

54

2-3 : امتیازات سرمایه گذاری باید به دنیا معرفی شود

55

2-4 : گردشگران خارجی در ایران آری یا خیر؟

56

فصل سوم : عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران

58

3-1 : نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران

58

3-2 : مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم

59

3-3 : عوامل رشد گردشگری

60

3-4 : پیشنهادات و راهکارها

61

فصل چهارم : جهانگردی

65

4-1 : جهانگردی مجازی

654-2 : جهانگردی و امنیت اجتماعی

66

4-3 : جهانگردی و میراث فرهنگی

67

4-4 : مشکلات جهانگردی

68

فصل پنجم : جهانگردی، گردشگری و اقتصاد

70

5-1 : جهانگردی و اقتصاد در ایران

70

5-2 : جاذبه های توریستی بسیار، درآمد اندک

73

5-3 : ضریب تکاری جهانگردی در اقتصاد

75

5-4 : گردشگری و سرمایه گذاری

77

5-5: تاثیر گردشگری الکترونیکی بر صنعت توریسم

78

5-6 : پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال

80

5-7: ارزش و اهمیت صنعت گردشگری

81

5-8 : تنگناهای صنعت گردشگری در ایران

86

 5-9 : پیشنهاد ها و راهکارها

88

نتیجه گیری

89

منابع و ماخذ

90

پیوست 91

پرسشنامه     94

کشورایران از قدیم¬الایام همواره مورد توجه جهانگردان بوده است و کسانی که در طی سالیان متمادی برای شناخت تمدن و فرهنگ کهن سرزمین ما به ایران آمده اند به شدت تحت تاثیر هنر و اخلاق و خصوصیات مردم این کشور قرار گرفته و بررسی های فراوانی در این خصوص به عمل آورده اند. در واقع سفر و جهانگردی یکی از اموری است که اخیرا مورد توجه بسیار قرار گرفته و توجه به آن روز به روز بیشتر می شود.

دردنیای امروز مسافرت و سیاحت بزرگترین منبع تجاری بین المللی است که از نظر اقتصادی بسیار مهم و پر ارزش می باشد.

به این منظور هدف کلی از انجام این پروژه معرفی جاذبه های گردشگری ایران و ارائه راهکارهایی برای افزایش ظرفیت کار و درآمد ملی ( هم به صورت ارز خارجی و هم به صورت سرعت گردش پول ) است.

علاوه بر این سعی شده در این پروژه به بررسی عوامل مؤثر در جذب گردشگران و اثر گذاری گردشگران خارجی بر اقتصاد، امنیت اجتماعی، میراث فرهنگی و منابع طبیعی در ایران پرداخته شود. 

مقدمه :

اهمیتی که جهانگردی در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و زمانی که این اهمیت به تدریج آشکار شده برای شناخت و تعیین هویت جهانگرد و تنظیم آمارهای مختلف تعریف هایی به عمل آمده است .                                                        

جهانگردی عبارت است از سیاحت در زمان و مکانی گسترده تر.                                                                 

عامل جهانگردی کسی است که عمل جهانگردی را انجام می دهد و به سه دسته تقسیم می شود :                            

- جهانگردانی که از خارج وارد کشور می شود                                                        

- جهانگردانی که اهل یا مقیم آن کشورند و در داخل کشور مسافرت می کنند                                                              

- جهانگردانی که اهل کشوری هستند وبه خارج از کشور خود مسافرت می کنند                                                          

مطالب فوق راجع به شکل عام و معمول جهانگردی ، یعنی جهانگردی بین المللی است اما نوع دیگر که دارای خصوصیت بومی وداخلی است جهانگردی داخلی نامیده می شود که عبارت است از :

 سفرهایی که با همان انگیزه ها و شرایط جهانگردی بین المللی اما در داخل محدوده ی یک کشور صورت می گیرد .                                                           

در این پروژه به مفهوم گردشگری ، جاذبه های تاریخی ایران و عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران پرداخته ایم .                        فصل اول: تاریخچه جهانگردی گردشگری 

1-1 : تاریخچه 

ایران بزرگ، یادگار گرانقدر نیاکانی است که هر یک در هنگام زندگانی گامی در بلند آوازگی وطن خود برداشته و یادگارانی گرانبها برای ما باقی گذاشته اند. یادگارهایی از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی که مملو از اخلاق و ادب انسانی است.

ایران یکی از نخستین جاهایی است که انسان طی سیر تحول تاریخی خود به سوی مدنیت و انسانیت از آن گذر کرده است. 

آنچه در هگمتانه، هفت تپه، شهر سوخته، تپه¬های سیلک و... به دست آمده¬¬است گواه راستینی است بر اینکه انسان، انسانیت را اولین بار در سرزمین ما تجربه کرده¬است. کشف آثار باستانی پیش از تاریخ، اشیاء مربوط به عصر مفرغ، عصر آهن و ... نشان می¬دهد ایران به راستی گهواره تمدن بشری بوده و جای جای این خاک پاک، جزء میراث جهانی بشر به شمار می¬رود.

کشوری که حتی با وجود تازش مکرر اقوام  بیگانه¬ی نیمه وحشی که به طور مستمر ثروت و تمدن ایران را مورد تاخت و تاز و چپاول قرار می¬دادند، همواره سربلند و سرافراز باقی مانده و همانند ققنوسی از پس آتشهای خاکستر کننده¬ی تاریخ زایشی دوباره یافته¬است.

کشور فردوسی، سعدی و حافظ؛ موطن بزرگ¬ترین دانشمندان و فیلسوفان جهان؛ 

بوعلی سینا، محمد بن زکریای¬رازی، خیام و... که هر یک هنوز و همواره در اوج می¬درخشند و جهان بشری را از تلالو خود روشنایی می¬بخشند.

جهانگردي و گردشگري از ديرباز در ايران به سببِ موقعيت و گستردگي¬ جغرافيايي، تنوعِ آب‌و‌هوايي و شرايطِ زيست‌محيطي، جايگاهِ‌ فرهنگي، علمي و بازرگاني، مردمانِ‌ مهربان و ميهمان‌نواز و نيز تمدنِ‌كهن و جاذبه¬هاي تاريخي بسيار همچون قاره¬هاي پهناور، رونق داشته و كاروان‌سراها، چاپارخانه‌ها و راه‌هايِ ارتباطي‌ گسترده به همراهِ‌سفرنامه¬هايِ به‌جاي‌مانده دليلي بر اين ادعاست. جهانگردانِ بسياري پيش از اسلام و در دورانِ‌ هخامنشي و سلوكي و... به ايران آمده و پايه‌گذارِ‌ ارتباطِ فرهنگيِ ملت‌هايِ خويش با تمدنِ‌ايراني گرديده، وصفِ شكوه و بزرگيِ‌ ايران را پراكندند. بر مبنايِ ‌نوشته‌هايِ‌گزنفون و هرودوت، بازرگانانِ‌ يوناني و رومي برايِ‌دادوستد به ايران رفت‌وآمد داشتند. 

1-2 :جاذبه های گردشگری در کل ایران

كشور جمهوري اسلامي ايران سرزمين پهناوري است كه 1648000 كيلومتر مربع مساحت دارد و در جنوب غربي آسيا، ميان كشورهاي تركمنستان ، آذربايجان و ارمنستان در شمال ؛ افغانستان و پاكستان در شرق ؛ و تركيه و عراق در غرب قرار گرفته¬است . سراسر مرزهاي جنوبي ايران را كرانه¬هاي خليج فارس و درياي عمان فراگرفته است . مجموع مرزهاي خشكي ايران 51700 كيلومتر ، و مجموع مرزهاي آبي آن، در شمال و جنوب 2510 كيلومتراست. 

ايران در قلب خاورميانه قرار گرفته¬است و چون پلي درياي مازندران،‌ يعني زيباترين درياچه جهان را به خليج فارس وصل مي‌نمايد و همچنين مانند چهارراهي بر سر راه شرق و غرب، 

پيوندگاه تجليات فرهنگي، معنوي و سياسي جهان شرق و غرب است. 

چشمه‌سارهاي زلال، انارستان¬ها، باغ‌هاي پسته، رديف درختان تبريزي، كوچ كاروان عشاير در فصل‌هاي گوناگون شب‌هاي پرستاره، صخره‌ها، كوه‌ها ، پستي‌بلندي‌هاي پايان ناپذير، آتشفشان‌هاي خاموش و پوشيده¬از برف، جنگل‌هاي انبوه رشته‌ كوه¬هاي البرز و كرانه‌هاي درياي مازندران از جمله چشم‌اندازهاي ديدني و فراموش ناشدني طبيعت ايران‌اند كه خاطره‌هاي ماندگار در اذهان جهانگردان به جا مي‌گذارند.

چهره دشت و هامون ايران در خلال سال مختلف و متغير است ؛ زماني پر از شن و سنگ، گاه پر از سيلاب و زماني پوشيده از برف و گل و لاي يا سرشار از گل و گياه و سبزه است. 

هنرمندان ايراني در طرح‌هاي انواع آثار هنري خود غالباً طبيعت را به عنوان نماد و نشانه‌اي از زيبايي هستي ترسيم كرده‌اند . ايرانيان آب را هميشه ارجمند داشته و نشانه آباداني شناخته‌اند . در چمن‌زارها، باغ و بوستان‌ها ، خانه‌ها و در مسجدها و مكان‌هاي مقدس به طور هميشگي آب جريان دارد و درختان بسيار به ويژه درختان سرو ، كاج ، نارنج ، انار و انگور و غيره را آبياري مي‌كند.  

طبيعت جادويي و پهناور ايران يكي از عامل‌هاي بسيار ارزشمند صنعت جهانگردي است . از ميليون‌ها هكتار مساحت خشكي ايران ، 19 ميليون هكتار باغ و كشت‌زار ؛ 10 ميليون هكتار جلگه و مرتع ؛ 19 ميليون هكتار جنگل ،‌و باقي مانده آن شامل زمين‌هاي باير ، صحرا و كوه است.  

از خصوصيات مهم اين سرزمين پهناور كه از نظر جهانگردي بسيار با اهميت است وجود رشته كوههاي سر به آسمان كشيده ، جلگه‌ها و دشت‌هاي هموار، ناحيه‌هاي كويري ، رودخانه‌ها و در ياچه‌هاي گوناگون است كه موجب شده است در هر زمان از سال ، در گوشه‌هاي مختلف آن ، يكي از چهار فصل را بتوان ديد ، به طوري كه در زمستان در ناحيه‌هاي جنوبي مي‌توان از درياي خوب و آرام براي ورزش‌هاي آبي هم چون شنا و اسكي روي آب استفاده كرد و در همان زمان در كوهستان¬هاي شمال و غرب كشور به ورزش‌هاي زمستاني مانند اسكي پرداخت و هم زمان در شهرهاي بسياري در كرانه‌هاي درياي مازندران ، از هواي دلپذير بهاري استفاده كرد.

كرانه‌هاي درياي مازندران به صورت باريكه‌اي بسيار زيبا در ميان درياي مازندران و رشته‌ كوههاي زيبا و جنگلي  البرز قرار گرفته‌اند

كرانه‌هاي خليج فارس كه بخشي از آن از صخره‌هاي كوهستاني و بخش‌هاي ديگر آن از كناره‌هاي شني و باتلاقي تشكيل شده كه به يك نواختي كرانه‌هاي شمالي نيستند.  

استانهاي جنوبي ايران به ويژه خوزستان كه بخشي از جلگه پهناور ميان‌رودان(بين‌النهرين) را تشكيل مي‌دهد، بسيار هموار و مسطح‌اند و در ارتفاع اندكي از سطح دريا قرار گرفته‌اند. چنانكه اگر يك جهانگرد در ميان كوهستانهاي شمالي يا غربي ايران به گردش بپردازد ، در زير پاي خود شهرك‌ها ، روستاها ، باغ‌ها و چمن‌زارهاي بسيار زيبايي را خواهد يافت كه شگفتي، او را برخواهند انگيخت.  

ارتفاع بسيار فلات ايران از سطح دريا و قرارگرفتن بيشتر استانهاي كشور در ارتفاع بيش از 1000 متر ، يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم سرزمين ايران است.  

رشته‌كوه¬هاي عظيم و بلند البرز از سوي شمال ، كوه¬هاي زاگرس از سوي غرب و رشته‌كوه¬هايي كه از از خراسان تا بلوچستان كشيده شده‌اند، از سوي شرق سرزمين ايران را محصور نموده‌اند. مهم‌ترين قله‌هاي ايران عبارتند از : دماوند در شمال شرقي تهران با ارتفاع 5671 متر ؛سبلان در غرب اردبيل با ارتفاع 4880 متر ؛ سهند در جنوب تبريز با ارتفاع 4707 متر ؛ تخت سليمان در مركز مازندران با ارتفاع 4820 متر ؛ زردكوه در بختياري با ارتفاع 4550 متر ؛ دنا در شمال ياسوج با ارتفاع 4309 متر ؛ تفتان در جنوب زاهدان با ارتفاع 3941 متر و ده‌ها قله ديگر كه در سرتاسر ايران پراكنده‌اند.

پيچيدگي و گوناگوني سازنده¬هاي آهكي، غارهاي فراواني در استان‌هاي مختلف ، به ويژه در آذربايجان ، كردستان و همدان به وجود آورده است كه مورد توجه جهانگردان بي‌شماري هستند كه براي بازديد از غارهاي مزبور به ايران سفر مي‌كنند. چشم‌اندازهاي درون اين غارها از جاذبه‌هاي مهم جهانگردي برخوردارند و پيوسته مورد بازديد جهانگردان خارجي و داخلي قرار مي‌گيرند.

كوههاي ايران به چين‌خوردگي‌هاي دوران سوم زمين شناسي تعلق دارند، و برخي از آنها با منشاء آتشفشاني موجبات پيدايش چشمه‌هاي آب گرم و معدني را فراهم آورده‌اند . كوهستانهاي ايران شرايط بسيار مطلوبي براي ورزش‌هاي زمستاني و كوهستاني پديد آورده‌اند. كويرهاي معروف ايران  از جمله دشت لوت و دشت كوير در وسعتي بيش از 360 هزار كيلومتر مربع گسترده شده‌اند و هنوز هم از ناحيه‌هاي ناشناخته و جالب توجه به شمار مي‌روند.

ايران با بيش از 500 چشمه معدني و آب گرم شناخته شده كه آب تمامي آنها براي تأمين آب آشاميدني و استفاده‌هاي درماني و بهداشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، يكي از مهم‌ترين منابع درآمد جهانگردي را در اختيار دارد . بيش‌تر اين جشمه‌ها در رشته كوههاي البرز ، آذربايجان و زاگرس قرار گرفته‌اند و تعدادي از آنها نيز در نزديكي اصفهان ، مشهد و بندرعباس واقع شده‌اند . چشمه‌هاي آب معدني سرعين اردبيل ، چشمه‌هاي آب گرم لاريجان در دامنه‌هاي البرز و همچنين چشمه‌هاي آب معدني محلات ، كه از نظر توسعه جهانگردي اقدامات قابل توجهي در آنها صورت گرفته است در تابستانها هزاران نفر را براي درمان و تفريح به سوي خود جلب مي‌كنند.

در كناره‌هاي جنوبي درياي مازندران ، منطقه‌اي وسيع و سرسبز با دامنه‌هاي پوشيده از جنگل وجود دارد  ارتفاع اين كناره‌ها از سطح درياهاي آزاد جهان 28 متر است . كرانه‌هاي درياي مازندران با سواحل ماسه‌اي و مناظر دل‌انگيز از زيباترين كانونهاي سياحتي و جهانگردي ايران به شمار مي‌روند. كرانه‌ها و جزيره‌هاي جنوب ايران نيز به ويژه در فصل‌هاي سرد از جذابيت طبيعي و جهانگردي قابل توجهي برخوردارند . دامنه‌هاي رشته كوههاي البرز ، زاگرس و انشعابات آن در خراسان و آذربايجان و همچنين منشأ رودخانه‌هاي ايران ، مظهر چشمه‌سارها و نيز منبع پيدايش درياچه‌ها و تالاب‌هايي هستند كه هر يك با چشم‌اندازهاي زيبا و جذاب خود ارزش‌هاي جهانگردي در خور توجهي را به نمايش مي‌گذارند.

سرزمين ايران از تنوع آب و هوايي چشمگيري برخوردار است تنوع آب و هوا ميان مناطق كشور با تغييراتي كه در فصل‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود افزايش مي‌يابد. 

چنانچه در چند ناحيه مختلف از يك منطقه ، مي‌توان تابستان گرم و زمستان سرد را همزمان ديد  بنابراين ، آب و هواي ايران را فصل به فصل بايد مورد بررسي قرار داد

در ماههاي دي و بهمن ،‌در ايران سه منطقه آب و هوايي وجود دارد . كرانه‌هاي درياي مازندران با آب و هواي ملايم و نسبتاً سرد، بخش‌هاي مركزي با آب و هواي زمستاني ؛ بخش‌هاي جنوبي با آب و هوايي معتدل و مطبوع ، چهره مي‌نمايند . در فصل بهار به ويژه در ارديبهشت به طور كلي سراسر ايران از آب و هواي مطبوع و دلنشيني برخوردار است و فقط بخش‌هاي جنوبي ايران به طور ناگهاني گرم مي‌شوند در تابستان وضعيت آب و هوايي كشور پيچيده مي‌شود . هواي كرانه‌هاي درياي مازندران به علت رطوبت زياد دگرگون مي‌گردد و در روزها گرم و در شب‌ها نسبتاً خنك است . كرانه‌هاي جنوبي ايران با روزهاي بسيار گرم و شب‌هاي نسبتاً گرم و رطوبت بسيار همراه است.  

شهرهاي شيراز ، اصفهان ، مشهد ، تهران و تبريز كه از كانون‌هاي اصلي جهانگردي ايران به شمار مي‌آيند ، آب و هواي مختلف دارند شيراز با داشتن چهار ماه گرما در رتبه اول و تبريز با داشتن يك ماه گرما در رتبه آخر قرار دارد. استانهاي آذربايجان ، كردستان ، همدان و خراسان به عنوان استانهاي خنك در فصل تابستان شهرت دارند

به طور خلاصه سراسر شمال كشور به ويژه منطقه‌هاي ييلاقي دامنه‌هاي البرز مانند دره نوز ، كجور ، كلاردشت و كتالم و همچنين آذربايجان ، خراسان و منطقه‌هاي مركزي كوههاي زاگرس – ميان تويسركان و گلپايگان – براي گذراندن تعطيلات گردشگران داخلي و همچنين جهانگرداني كه به ايران سفر مي‌كنند در فصل تابستان نقاط مناسبي به نظر مي‌رسند . منطقه‌هاي جنوبي ايران با توجه به نواحي مختلف آن ، از پنج تا شش ماه ، به ويژه در طول زمستان مي‌توانند مورد استفاده جهانگردان داخلي و خارجي قرار گيرند

جهانگرداني كه در فصل زمستان به كرانه‌هاي جنوبي ايران سفر مي‌كنند با آب و هواي مطبوعي رو به رو مي‌شوند ، در حالي كه در همان زمان در فارس و اصفهان ، برف و سرما چهره شهرها را دگرگون كرده است در فصل تابستان هواي بيش‌تر منطقه‌هاي ايران گرم اما قابل تحمل است . بهار و پاييز ، به ويژه تعطيلات نوروزي ، براي جهانگردان و گردشگران داخلي زمان بسيار مناسب براي سير و سياحت به شمار مي‌رود.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink