آر اف پی rfp سیستم انبار و حسابداری ایرانخودرو


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

آر اف پی rfp سیستم انبار و حسابداری ایرانخودرو

HyperLink
قیمت: 55000 ریال - پنج هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

تعداد صفحه: 91

RFP آر اف پی انبار و حسابداری

دارای فایل MSP مایکروسافت پراجکت

 چکیده 4

برگزاري مسابقه و 5
ارزیابی پیشنهاد 5
دريافت 5
پیشنهاد 5
انتخاب ناظر 5
انتخاب برنده و عقد قرارداد 5
پایان 5
نمودار ارجاع کار در پروژه های نرم افزاری 5
مقدمه 6
فصل اول: بخش اداری و اجرائی 7
1-1- مقدمه 8
1-2- هدف از ارائه درخواست RFP 8
1-2-1- تعريف خدمات الکترونیک سيستم انبارداري و حسابداري 8
1-2-2- اهداف طرح 9
1-2-3- عملیات قابل اجرا برای سیستم مورد نظر 10
1-3- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه 11
1-3-1- موضوع مناقصه 11
1-3-2- افراد شمول شرکت در قرارداد 12
1-3-3- بهای پیشنهادی 12
1-4- قالب ارائه پیشنهادات 15
1-5- ظوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادات 18
1-6- قوانین و مقررات حاکم بر پروژه 19
فصل دوم: شرایط فنی پروژه 20
2-1- وضعیت موجود در واحد انبار و واحد حسابداري 21
2-1-1- فرآیند انجام کار 21
2-1-2- نمودار فرآیند انجام کار 22
2-2- نیازها و انتظارات سازمان در حوزه پروژه 23
فصل سوم: پیمان نامه نرم افزاری 54
3-1- شرایط عمومی پیمان 55
3-1-1- مقدمه 55
ماده 1: تعاريف و اصلاحات 55
3-1-3- مفرد و جمع 59
3-1-4- ماه و سال و تاريخ ها 59
ماده 2: موضوع پيمان 60
ماده 2: مدت اجراي پيمان 60
ماده 3: مبلغ پيمان 60
ماده 4: صدور صورتحساب و پرداختها 60
ماده 5: تاريخ شروع پيمان 62
ماده 6: محدوده تعهدات 63
ماده 7: تعهدات كارفرما 63
ماده 8: تأئيدات پيمانكار پيمانكار اعلام كرده است: 64
3-2- شرايط خصوصي پيمان 85
الف : ساختار تفکيکي کار ساختار تفکيکي کار انجام پروژه هاي انبار و حسابداري به شکل ذيل مي باشد. 85
نمودار Gaunt مربوط به فعالیتهای پروژه (Milestone) 86
ب : مستندات پروژه 87
پ : نحوه پرداخت 88
پرداخت کل مبلغ در 5 مرحله به شرح ذیل انجام می شود. 88
ج : سکوهاي مورد نیاز 89
چ : فرآروش منتخب 90


همانطور كه محدوده يك سيستم از ديدگاههاى مختلف مى‏تواند متفاوت باشد، ماهيت، ساختار و عملكرد يك سيستم از ديدگاههاى مختلف متفاوت است . يك شخص با يك ديد به يك سيستم نگاه مى‏كند و شخص ديگر با ديد ديگر. هر يك سيستم را به گونه‏اى مى‏بينند.
تجزيه و تحليل سيستم مطالعه‏اى مبتنى بر روش علمى است كه مشكلات و راه‏حل آنها را مبتنى بر اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان، يافته و نيازهاى سيستم و موارد اصلاحات درتركيب و روشهاى سازمان را به صورت نقاط تصميم‏گيرى در جهت بهبود فعاليت ها و كيفيت و كارائى سازمان و در جهت بقاى سازمان ارائه مى‏كند."
تحليلگر سيستم كسى است كه از نقطه نظر تكنيكهاى كاربردى، تحقيق علمى و تفكر خلاقه، مشكلات و مسائل را مورد بررسى و مطالعه قرار مى‏دهد تا ريشه‏هاى مشكلات را يافته و راه‏حلى براى رفع مشكل بيابد و با توجه به اين، و با جذب همكاريهاى فنى و تخصصى، سيستمى را براى مديريت و هدايت فعاليت هاى سازمان طراحى مى‏كند.

فصل اول: بخش اداری و اجرائی

1-1- مقدمه
سیستمهای مکانیزه و نرم افزاری دارای مزایای بسیاری می باشند و در طول مدت استفاده از آنها در کشور به مزایای این گونه سیستمها پی برده شده است.
البته این گونه سیستمها با اینکه از حجم انبوه کارها کاسته است ، ولی همچنان مشکل رفت و آمد ارباب رجوع را حل ننموده و همچنان این مشکل بر قوت خود باقیست. برای حل این مشکل از سیستمهای مکانیزه تحت وب استفاده می شود. 
بر همین اساس نیاز به مکانیزه شده انبار ها و سيستمهاي حسابدراي و حسابرسي شركتها كه ارائه خدمات به افراد و بخشهاي موجود در شركت ايرانخودرو می نمایند بسیار روشن می نماید و در همین راستا RFP مربوط به تحلیل و پیاده سازی ارائه گردیده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1-2- هدف از ارائه درخواست RFP
هدف از ارائه در خواست برای RFP ارائه قیمت و برنامه زمانبندی برای تجزیه و تحلیل و پیاده سازی  سیستم مکانیزه و تمام اتوماتیک انبار و حسابداري می باشد. این سیستم ها باید به گونه ای باشند که تمامی اعمالی را كه انجام مي دهند بتوان بدون حضور مشتریان و مراجعان انجام داد. 

1-2-1- تعريف خدمات الکترونیک سيستم انبارداري و حسابداري
 ارائه خدماتي كه قبلا به صورت دستي انجام مي شده به صورت كاملا مكانيزه و اتوماتيك از طريق سيستمهاي نرم افزاري.
1-2-2- اهداف طرح
تسهيل در ارائه خدمت به مراجعان به انبار
تسهيل در ارائه خدمات حسابداري
بهره گيري از فن آوري ارتباطات و اطلاعات در جهت افزايش سرعت دقت و آسايش در هنگام ارائه خدمات
زمينه سازي جهت بهره مندي از توامنديهاي بخش غير دولتي در ارائه خدمات مورد نياز مردم
فرهنگ سازي در جهت گسترش خدمات كامپيوتري
حذف فعاليتهاي فيزيكي غير ضروري
حداكثر مراجعه براي دريافت خدمت
خدمات يكپارچه در يك نقطه
كاهش تعداد و طول نقل و انتقالات داخل سازماني و داخل شركتي
سهولت و افزايش سرعت دسترسي به خدمات
رشد و توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ارائه نمونه عملي از خدمات برنامه نويسي تحت شبكه 
دسترسي به موجودي انبار در هر لحظه
دسترسي به حساهاي مشتريان و كاركنان در هر زمان
حذف نياز به اشخاص با بكارگيري سيستمهاي كامپيوتري

1-2-3- عملیات قابل اجرا برای سیستم مورد نظر 
درخواست ثبت نام (در هر دو سيستم)
درخواست كالا از انبار
درخواست صدور خريد اقلام
درخواست ثبت اسناد
در خواست ثبت اقلام تحويلي
درخواس مشاهده و گزارشگيري از اقلام تحويلي
پرسش و پاسخ با تعامل زنده با انبار دار و حسابدار
مشاهده موجودي انبار در هر لحظه
مساهده بالانس مالي در هر لحظه
انجام پروسه ثبت نام مشتريان و حسابهاي آنها بدون حضور در محل
حذف مراحل دست و پاگير و زمانبر
حذف بايگاني موارد بسيار زيادي كه موجب اتلاف زمان و هزينه مي شود
مشاهده گزارشهاي تعاملي
مشاهده گزارشهاي مديريتي و نموداري از سيستمهاي انبار و حسابداري

1-3- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه
1-3-1- موضوع مناقصه 
طراحی ، پیاده سازی ، نگهداری و راهبری سرویس نرم افزاري برای بخش انبار و حسابداري شركت ايرانخودرو جهت ارتباط با مشتريان به صورت زنده.
تبصره 1 : اساسنامه شرکت پیمانکار یا موسسات فنی با مجوز مراجع زیربط می بایست مرتبط با موضوع مناقصه و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره آن دارای تخصص تجارب کافی در امور مرتبط بوده و حضور ایشان در جلسات و تصمیم گیری ها الزامی می باشد.
تبصره 2 : پیمانکار موظف است نسبت به بررسی نیازهای آینده قبلاً اقدام تا خللی در عملکرد وب سایت و خدمات آنلاین بوجود نیاید در غیراینصورت مسئولیت خسارت متوجه پیمانکار خواهد بود.
تبصره 3 : پیمانکار موظف به ارائه طرحهای پیشنهادی خود مبنی بر بهبود عملکرد سیستم های موضوع پیمان با برآورد هزینه ریالی آن بصورت کتبی و با درنظر گرفتن زمان اجرا به کارفرما می باشد.
تبصره 4 : انجام کلیه رفع ایرادهای (جزئی و کلی) نرم افزاری سیستم وب سایت ، که در شرح خدمات اعلام شده است بعهده پیمانکار می باشد و در صورت نیاز به خرید نرم افزارهای جانبی ، هماهنگی با دستگاه نظارت هزینه آن توسط پیمانکار پرداخت و طبق صورتجلسه قیمتهای توافقی محاسبه و به صورت وضعیت اضافه می شود.
تبصره 5 : هزینه ایاب و ذهاب که بایستی توسط عوامل پیمانکار جهت سرویس دهی و آموزش استفاده از خدمات وب سایت به انجام برساند بعهده پیمانکار می باشد .


1-3-2- افراد شمول شرکت در قرارداد
 صرفاً افراد حقوقی می توانند با مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی یا موسسات فنی دارای مدارک و مجوز از مراجع ذیربط با ارائه سوابق کاری در موضوع مورد مناقصه شرکت نمایند . (موضوع فعالیت شرکتهای متقاضی باید با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد)
1-3-3- بهای پیشنهادی
بهای پیشنهادی بایستی براساس ماهیانه و در مجموع بصورت سالیانه در فرم پیشنهاد قیمت در پاکت «ب» قرارداده شود.

1-3-4- ضمانت حسن اجرای تعهدات
برنده مناقصه بایستی به منظور حسن اجرای تعهدات خود قبل از انعقاد قرارداد معادل 10% مبلغ کل قرارداد را به حساب جاری ****** به نام شرکت *********  نزد بانک ******* شعبه ********* واریز و یا به همین میزان ضمانتنامه بانکی ارائه نماید (ضمانتنامه بانکی باید تا پایان قرارداد معتبر باشد) بدیهی است پس از انقضاء مدت و یا فسخ قرارداد توسط کارفرما پس از انجام مراحل تسویه حساب نهایی مسترد خواهد شد.

1-3-5- موارد قهریه
چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر هفت روز نسبت به سپرده حسن اجرای تعهدات خود اقدام نکند سپرده در مناقصه وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
پیمانکار موظف است در ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه و از ساعت 7 الی 18  برای ارائه خدمات و سرویس 2 نفر آماده بکار داشته باشد و از ساعت 18 لغایت 7 صبح یک نفر بصورت استندبای.
کلیه کسورات قانونی متعلقه و هزینه های مربوطه بعهده برنده مناقصه می باشد.

1-3-6- سوابق کاری
شرکت کننده در مناقصه می بایستی حداقل 5 سال سابقه کار مفید در موضوع مورد مناقصه داشته باشد.

تبصره : پیمانکار مکلف است در ایام تعطیل یک نفر بصورت آماده بکار در محل شرکت جهت ارائه خدمات داشته باشد (بطوریکه در هیچ لحظه سازمان بدون پرسنل فنی نباشد) بدیهی است در صورت ضرورت نیاز به تکنسین بیشتر پیمانکار موظف به تامین آن می باشد.

1-3-7- هزینه های مازاد بر قرارداد و پیش بینی نشده
کلیه امور اجرایی درخصوص ارتقاء سطح کیفی نرم افزار و رفع نقص سیستم به عهده پیمانکار می باشد و درصورت نیاز به تغییرات کلی در ساختار نرم افزار یا کارهای مازاد با اعلام دستگاه نظارت (کارفرما) مکلف به اجرا بوده و نسبت به ارائه صورت حساب و انجام توافقات در صورت وضعیت لحاظ خواهد شد.
کلیه هزینه های مربوط به اجرای قرارداد شامل حقوق و مزایای کارکنان ، بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و غیره و همچنین تهیه ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد.
مسئولیت مدنی و کیفری هرگونه حوادث احتمالی ناشی از اجرای موضوع مناقصه در طول مدت پیمان بعهده پیمانکار میباشد و سازمان دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .

پیشنهاد دهنده مناقصه گذار

1-4- قالب ارائه پیشنهادات
شرکت **** به عنوان دستگاه مناقصه گزار جهت داوطلبان واجد شرایط و چگونگی تکمیل اسناد و ارائه پاکتها و پشنهادات ، دستورالعملی به شرح ذیل تنظیم نموده است که رعایت آن از جانب داوطلبان شرکت در مناقصه الزامی بوده و هرگونه نقصی منجر به رد پیشنهاد می گردد . لذا خواهشمند است جهت رعایت تشریفات مناقصه نکات مندرج کاملاً اجرا گردد :
1-4-1- داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته لاک و مهر شده ( مهر شرکت روی لاک حک گردد ) که شامل دو پاکت «الف» و «ب» می باشد به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به دبیرخانه تسلیم نماید.
1-4-2- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد مدارک مشروحه در بند 5،4،3 این فرم می باشد که حسب مورد در داخل یکی از دو پاکت «الف» و «ب» قرار داده می شوند.
1-4-3- اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلب مشارکت در مناقصه قرارداده شده است باید بر طبق شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه آن نیز سایر دستوالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظمیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای «الف» و «ب» دبیرخانه تحویل شود.
1-4-4- مدارک و اسنادی که باید در پاکت «الف» قرارداده شود عبارتند از:
1-4- تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه و روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات ثبتی در مورد دارندگان حق امضاء مجاز برای اسناد مالی و تعهد آور و در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه شخص حقیقی باشد تصویر شناسنامه الزامی است .
2-4- سوابق اجرائی ( قراردادهای منعقده ) مرتبط با موضوع مناقصه در سایر ادارات و سازمانها 
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink