دانلود پروژه کارآفرینی راه اندازی كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي

HyperLink
مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
دانلود پروژه کارآفرینی راه اندازی كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

کارآفرینی راه اندازی كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي  

فهرست

كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي 3
1-هدف پروژه : 3
2-نيروي انساني : 4
جدول حقوق كاركنان 5
سمت 5
فوق ديپلم طراحي صنعتي 5
3- مواد اوليه اصلي و بسته بندي: 5
4-توليدات و ظرفيت توليدي : 6
5-مراحل و روش توليد: 6
5-1 - روش تزئين چيني : 7
5-2 - روش تزئين كاشي : 7
5-3 - روش تهيه مواد براي پر كردن شكاف : 8
6-محل اجراي طرح : 8
7-هزينه هاي سرمايه گذاري طرح : 9
1-7 زمين : 9
2-7 - تسطيح و محوطه سازي : 9
3-7 - ديوار كشي : 10
4-7- ساختمانها : 10
5-7- ماشين آلات وتجهيزات : 10
6-7 - تاسيسات : 11
آب : 12
7-7 - وسايل اداري : 12
الف ) تلفن : 12
ب) اثاثيه اداري: 13
جدول هزينه هاي ثابت : 14
جدول هزينه هاي متغير 15
8-بررسي مالي طرح 16
1-8 - به دست آوردن نقطه سربه سر: 16
3-8 - صورتحساب سرمايه   (ارقام به هراز تومان) 20
4-8 - تراز نامه (ارقام به هزار تومان) 20
9- زمانبندي اجراي طرح(تكنيك هاي برنامه ريزي) : 21
 
كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي
1-هدف پروژه : 
هدف از ايجاد اين كارگاه سود آوري و تامين نياز جامعه شهر و كمك به اشتغال زايي در سطح روستا مي باشد اين كارگاه داراي سه زمينه فعاليت يعني تزئين چيني , بلور و كاشي  مي باشد ظرفيت تبديل چيني سفيد به چيني آماده به مصرف براي اين كارگاه 40 تا 50 هزار قطعه و براي بلور 500 تا 600 هزار قطعه و براي كاشي 60 تا 70 هزار قطعه در سال  مي باشد كه اين ظرفيت بايد در 3 شيفت كاري توليد شود اين كارگاه جمعاً 12 نفر را مشغول بكار دارد كه از اين جمعيت 4 نفر را به عنوان مدير عامل , مدير داخلي , حسابدار و مسئول فروش و بقيه را به عنوان كوره بان 4 نفر , كارگر ساده 4 نفر و يك نفر سراي دار اختصاص داده است. شايان ذكر است كه توليدات اين شركت مستقيماً توسط خود اين  شركت به بازار شهر منتقل شده و به فروش مي رسد اين توليد به مصرف بيشتر براي محصول چيني و بلور صدق مي كند كه متقاضي زياد دارد و تزئين كاشي بيشتر توسط سفارشاتي كه از مصالح فروشي ها و يا گاهاً  از افراد شخصي كه براي تزئين منازل خود استفاده مي كنند صورت  ميگيرد.
2-نيروي انساني : 
همانطور كه در بالا  اشاره شد يكي از اهداف اين كارگاه براي رفع بيكاري در سطح جامعه روستا مي باشد و تمام كارمندان و كارگران اين كارگاه از افراد بومي مي باشند در حال حاضر براي توليد يك شيفت كاري 4 كارمند يك سرايدار و 4 كوره بان و 4 كارگر ساده مشغول بكار هستند كه طبيعتاً براي توليد در شيفتهاي بالاتر بايد از كوره بان و كارگر بيشتري استفاده نمود.
 
روش تزئين چيني : 
بعد از درجه بندي چيني نوع گل مورد استفاده مشخص مي شود و گل مورد استفاده را در داخل آب انداخته و بعد از 5 دقيقه از آب استخراج و بر روي چيني ها مي چسبانند و با ليسه هواگيري مي شود و بعد از آن خشك نموده و در قسمت بعد مارك چسبانيده مي شود در صورت ديده شده شكاف به مرحله پر كردن شكاف با مواد مخصوص مي رود و در مرحله بعد در داخل كوره گذاشته و بسته به نوع گل در درجه حرارت مناسب پخت مي شود اين روش براي تزئين بلور نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

جدول هزينه هاي متغير

رديف

عنوان

ارقام به يال

1

حقوق كاركنان در سال

183000000

2

هزينه برق درسال

4800000

3

هزينه آب در سال

20000

4

هزينه تلفن در سال

600000

5

هزينه گازوئيل در سال

1000000

 

جدول هزينه هاي متغير

رديف

عنوان

ارقام به يال

1

حقوق كاركنان در سال

183000000

2

هزينه برق درسال

4800000

3

هزينه آب در سال

20000

4

هزينه تلفن در سال

600000

5

هزينه گازوئيل در سال

1000000

 


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink