دانلود پروژه کامپایلر نویسی


مشاهده سایر پروژه های کامپایلر به همراه داکیومنت و مستندات و سرس کد>>>>>

دانلود پروژه کامپایلر نویسی

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های کامپایلر به همراه داکیومنت و مستندات و سرس کد

دارای دمستندات در قالب PDF تعداد 32 صفحه 

 صورت مساله و پاره اي از توضیحات: 

در این پروژه دو فاز از یک کامپایلر یعنی تحلیلگر لغوي و تحلیلگر نحوي پیاده سازي شده است. به طور خلاصه ابتدا رو از ورودي حذف می کند. سپس کلماتی که براي آن قابل tab و space تحلیلگر لغوي تمامی توضیحات و کاراکتر فهم است را جدا کرده و در لیستی درج می کند. مثلا متغیرها، اعداد، کلمات کلیدي و ... . به هر موردي که برخورد کند هاي از پیش تعریف شده باشد در لیست گفته شده به همراه مشخصاتش درج می کند. در اصطلاح pattern و مطابق با به این توکن گفته میشود. مثلا 1.235 یک عدد است. توکن این مورد به صورت زیر در می آید.

مثلا 1.235 یک عدد است. توکن این مورد به صورت زیر در می آید.
1.235    Num     -
معرف عدد است. Num همانطور که می دانید
در فاز تحلیلگر نحوي در اصل ساختار برنامه از لحاظ درستی چک می شود. مثلا آیا پرانتزها متقارن هستند؟ دستور به درستی نوشته شده یا نه؟ در انتهاي دستورات سمی کالن آمده و ... while در ادامه این آموزش تمامی موارد به همراه کد مورد نظر آورده شده اند.
 
پروژه کامپایلر
 
حال به صورت مساله می پردازیم که اصلا می خواهیم چکار کنیم؟
در ابتداي برنامه بایستی حتما یکی از دستورات زیر وجود داشته باشد:
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
بعد از این main اصلی برنامه خواهد آمد که فرمت آن باید به صورت زیر باشد:
(void|int|float) main (void|int|float)

برچسبها:

    مشاهده سایر پروژه های کامپایلر به همراه داکیومنت و مستندات و سرس کد>>>>>
    HyperLink